dodano: 2017-02-04 17:37:09 edycja: 2017-02-05 21:09:33 autor: 2 odsłon: 3267

72 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Pawła Kontnego TChr

1 lutego 2017 roku minęła 72 rocznica śmierci ks. Pawła Kontnego TChr, zamordowanego przez żołnierzy radzieckich w Lędzinach k. Tychów.

Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prob. Janusz Jarczyk, miejscowi księża, pochodzący z Lędzin ks. Leon Loska oraz ks. Bernard Kołodziej TChr. Ks. Bernard wygłosił też okolicznościowe kazanie, w którym przypomniał młodemu pokoleniu postać i męczeńską śmierć ks. Pawła. Msza Święta zgromadziła mieszkańców Lędzin, a odprawiana była w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego i o wyniesienie ks. Pawła Kontnego TChr do chwały ołtarzy. Odwiedziliśmy miejsce męczeńskiej śmierci ks. Pawła oraz jego grób z napisem, że „Ks. Paweł Kontny –  zginął, jak dobry pasterz za owce swoje”, przy którym złożyliśmy znicz i kwiaty.

Ks. Bernard Kołodziej TChr04 lutego 2017r. 05 lutego 2017r. 2 3267