W roku duszpasterskim 2017-2018 szczególny nacisk pracy i formacji w parafiach Bagnolet i Saint Denis został zaplanowany w duszpasterstwie dzieci.

Stąd też pierwszym z punktów realizacji tego lokalnego programu były przeprowadzone w adwencie 15-17 grudnia rekolekcje dla najmłodszych. Przebiegały pod hasłem: „Budzimy się do działania”. Zaprezentowany misyjny budzik miał uzmysławiać każdemu dziecku potrzebę apostolstwa wśród rówieśników. Zadaniem dzieci było więc wskazanie na budziku konkretnych zadań do wykonania na każdy miesiąc roku. Impulsem dla nich ma być każdorazowo obudzenie w sobie miłości.

Jak przypominał rekolekcjonista ks. Krzysztof Wąchała SChr, długoletni duszpasterz dzieci, nie należy zabiegać wyłącznie tylko o to, co jest potrzebne do codziennego życia, ale uzmysłowić sobie, że najgłębszą potrzebą każdego człowieka, nawet tego najmniejszego, jest potrzeba relacji z Bogiem. Jej zewnętrznym znakiem są owoce, które zostały przedstawione, jako owoce Ducha Świętego. Wspomniane wcześniej planowane na budziku zadania, takie owoce właśnie powinny wydawać. To z kolei powinno przeradzać się w dawanie świadectwa w taki sposób, żeby inni zachwycali się nami, jak postawą pierwszych chrześcijan w pierwotnych wspólnotach. Ma w tym pomagać przedstawiony dzieciom „Dekalog Małego Misjonarza”.

Pierwsza katecheza wprowadzała więc w tematykę nowego roku duszpasterskiego przebiegającego pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4).

Dzieci nauczyły się również „modlitwy pięciu palców papieża Franciszka”, dzięki której będą mogły pogłębić relację z Panem Bogiem. Każdy z palców nawiązywał do kolejnego kroku modlitwy, to znaczy obejmował modlitwę za bliskich, za wychowawców, za przywódców, za słabych i cierpiących oraz za siebie.  

Podsumowaniem rekolekcji było podjęcie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, patronki misji, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do czego parafianie byli przygotowywani już od początku adwentu.


18 grudnia 2017r. 341 2896 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne