W święto Matki Bożej Kościoła, które w tym roku przypadło w  poniedziałek 16 maja 2016 - Pol­ska Parafia Amsterdam zorgani­zowała pielgrzymkę do sank­tuarium Matki Bożej w Heiloo. Matka Boża nosi tytuł "Ter Nood" (w potrze­bie), jest to miejsce uświęcone wielolet­nią tra­dycją kultu maryjnego.

Nasze spotkanie w którym wzięli udział Polacy z polonijnych parafii w Holandii, rozpoczęła Mszą św. sprawowana przez obecnych duszpaste­rzy chrystusowców, której  przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki TChr. Udzielił on także młodzieży i dorosłym sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. odbyła się pro­cesja z ob­razem Matki Boskiej Czę­stochowskiej do ołtarza w parku zakończona Litanią Loretańską.

Całość zwień­czył festyn na polanie klasztornej przy polskich przysmakach z grilla, wybornych sałat­kach i domowych ciastach. Polska muzyka, gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu urozmaiciły nam świą­teczną majówkę. Jak przed rokiem emocje przyniosła loteria fan­towa.

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.


24 maja 2016r. 2 2084 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne