Już po raz drugi księża z czterech burgundzkich diecezji: Dijon, Autun, Nevers i Sens-Auxerre, należących do metropolii dijońskiej, spotkali się w dniach 25-27 października br. w Paray le Monial. Na ów zjazd, który rozpoczął się w niedzielny wieczór i którego tematem były słowa: „«Tak Bóg umiłował świat.» Kapłani, słudzy łaski Bożej («Dieu a tant aimé le monde.» Prêtres, ministres de la grâce de Dieu)” przybyło 175 kapłanów pod przewodnictwem swoich biskupów, ordynariuszy diecezji. I oni byli pierwszymi, którzy zabrali głos w ten wieczór: każdy z nich omówił jeden z dokumentów Kościoła. Arcybiskup-metropolita Dijon, abp Roland Minnerath przedstawił „Ut unum sint” św. Jana Pawła II, pasterz diecezji Autun-Châlon-sur-Saône-Mâcon-Cluny bp Benoît Rivière – „Evangelii Nuntiandi” bł. Pawła VI, ordynariusz archidiecezji Sens-Auxerre, abp Hervé Giraud – „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, a biskup Nevers, bp Thierry Brac de la Perrière – dekret „Presbyterorum ordinis” Soboru Watykańskiego II. Po kolacji natomiast wysłuchano konferencji pani Dominique Quinio, dziennikarki, byłej dyrektorki gazety «La Croix» pt. „Jak spojrzeć przychylnie, bez pobłażania, na świat który nas otacza?”

W każdy dzień zjazdu po śniadaniu wszyscy kapłani gromadzili się w bazylice na porannej modlitwie brewiarzowej, następnie słuchali referatów, a wieczorem koncelebrowali Mszę, która odprawiana była z nieszporami w bazylice. Poszczególne referaty były połączone w bloki tematyczne. Po wysłuchaniu konferencji odbywały się krótkie spotkania w grupach, z wymianą zdań, z przygotowaniem pytań do referentów i przerwy na kawę, zaś po każdym zestawie tematycznym, któryś z obecnych biskupów dokonywał syntezy. I tak, w pierwszym dniu do południa w bloku „Bóg Miłość w Biblii” ks. Olivier Artus, z archidiecezji Sens, profesor z Instytutu Katolickiego w Paryżu przedstawił referat pt. „Tradycje Starego Testamentu a kwestia miłości miłosiernej (charité)” a ks. Jacques Descreux z archidiecezji Dijon, wykładający na Fakultecie Teologicznym w Lyonie – „Kochać nieprzyjaciół, kochać swojego bliźniego: (charité) miłość miłosierna ‘w przesadzie’ w Ewangelii według św. Łukasza”. Natomiast po południu wygłoszone referaty abpa Rolanda Minnerath, z Dijon pt. „Miłosierdzie i pokuta w Kościele starożytnym” i ks. Jean Baptiste Sebe, kapłana archidiecezji Rouen, wykładowcy na Instytucie Katolickim – „Co to jest duszpasterska miłość miłosierna (charité pastorale): historia i teologia” zblokowano pod hasłem „Bóg Miłość w tradycji Kościoła”. W poniedzialek wieczornej Eucharystii w bazylice przewodniczył w asyście swoich biskupów-sufraganów oraz kapłanów abp Roland Minnerath, arcybiskup-metropolita Dijon, który również wygłosił homilię. Po kolacji zaś uczestnicy zjazdu mieli możliwość obejrzenia polskiego filmu „Ida”.
We wtorek po porannej modlitwie w bazylice, uczestnicy zgromadzili się ponownie w sali audiowizualnej, by wysłuchać kolejnych wystąpień: do południa pod tematem „Żyć i celebrować Boga Miłość” wysłuchano referatu liturgisty, diakona Pierre Faure SJ na temat „Celebrować Boga Miłość miłosierną (Dieu de charité): liturgia miejsce duszpasterskiej miłości miłosiernej (charité)” oraz ks. Philippe Greiner, dziekana Fakultetu Prawa kanonicznego z Instytutu katolickiego w Paryżu pt. „Vivre en Église la charité pastorale (Żyć w Kościele duszpasterską miłością miłosierną)”. Po obiedzie i przerwie odbyły się spotkania w grupach, a potem wysłuchano referatu ks. Thierry Magnin, kapłana diecezji Saint Étienne, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Lyonie, na temat: „La charité pastorale au défi du monde contemporain - Duszpasterska miłość miłosierna wobec współczesnego świata”. Cały zjazd zakończyła koncelebrowana Msza Święta w bazylice Sacre Coeur, której przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz miejsca, bp Benoît Riviere z Autun.
Trzeba zauważyć, iż pośród kapłanów uczestniczących w zjeździe, było trzech księży polskich, w tym dwóch chrystusowców – duszpasterzy Polaków pracujących w Burgundii: ks. Roman Szarzynski z Le Creusot w diecezji Autun i ks. Ryszard Fyda z Dijon.

Ks. Ryszard Fyda TChr.

Relacja filmowa i zdjęciowa


27 października 2015r. 2 1561 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne