33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy odbędzie się 19/20 października br. pod hasłem: Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą (Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond  w 1931 r. do Rodaków).

Mszy Świętej o północy przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek SChr.

Zapraszamy do włączenia się w to jubileuszowe pielgrzymowanie do Domu Matki i Królowej w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Ks. Ryszard Głowacki SChr, nasz przełożony generalny, wystosował słowo – zaproszenie na modlitewne czuwanie w intencji Polonii, które odbędzie się w nocy 19/20 października br.:

Z wielką radością zapraszam na kolejne – już 33. Jasnogórskie Czuwanie w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Tym razem przed tronem naszej Matki i Królowej spotykamy się w dniach 19/ 20 października 2018 roku (piątek/sobota).

Myślą przewodnią tego spotkania i modlitwy będą słowa wielkiego Polaka i wiernego Syna Kościoła, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, skierowane do Polaków za granicą w roku 1931: „Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą”.

Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do osobistych intencji naszego pielgrzymowania włączmy zatem dziękczynienie dobremu Bogu za wspaniały dar niepodległości naszej Ojczyzny.

Wspólnej modlitwie w naszym narodowym Sanktuarium Jasnogórskim będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, chrystusowiec. Cieszę się, ze rzesza pielgrzymów powiększy się o osoby, rodziny i parafie na całym świecie, które – pielgrzymując duchowo – będą się łączyć z nami za pośrednictwem TV Trwam, Radia Maryja i Radia Jasna Góra.

Niech to będzie noc wspólnego wołania: „Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”.

ks. Ryszard Głowacki SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Pragniemy jednocześnie zauważyć, że z początkiem września uruchomiony został specjalny serwis internetowy: www.czuwanie.chrystusowcy.pl, gdzie znajdziemy program czuwania i gdzie można pobrać okolicznościowy plakat. Można także przesyłać mailem na adres czuwanie@chrystusowcy.pl modlitewne intencje, które przedstawione zostaną Jasnogórskiej Królowej podczas wspólnotowej modlitwy…

 

Prosimy również o zgłaszanie propozycji poprowadzenia z delegacjami parafii modlitw w intencji Ojczyzny i rodzin przeżywających rozłąkę emigracyjną.

Korespondencję z uwagami i sugestiami proszę kierować na adres:

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

e-mail: ide@chrystusowcy.pl

ks. Wiesław Wójcik SChr - Dyrektor Instytutu
 


09 sierpnia 341 2423 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne