10 listopada 2014 r. w Senacie odbyła się konferencja: „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”.”

Konferencję zorganizowała Europejska Unia Wspólnot Polonijnych przy współpracy Kancelarii Senatu. Celem konferencji było ukazanie wszechstronnego zaangażowania Polonii na rzecz Polski w minionym 25-leciu na płaszczyźnie politycznej, społecznej, kulturalnej, informacyjnej, edukacyjnej i gospodarczej.

W konferencji wzięli udział m. in. Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wiceminister spraw zagranicznych Tomasz Orłowski, Prezes EUWP Helena Miziniak, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, Rektor PMK w Anglii i Walii ks. Stefan Wylężek oraz przedstawiciele organizacji polonijnych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. W konferencji uczestniczył też ks. Leszek Kryża TChr.

Prymas Polski, abp Wojciech Polak, mówił o duchowym wkładzie Polonii w życie naszej Ojczyzny. Podkreślił, że olbrzymią rolę w podtrzymywaniu tożsamości polskiej za granicą pełnią duchowni, którzy "ożywiają więzi między osobami polskiego pochodzenia". Zaznaczył, że Konferencja Episkopatu Polski wydelegowała biskupa ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, który koordynuje pracę duszpasterzy Polonii rozsianych po całym świecie.

Arcybiskup podkreślił, że charakter duszpasterskiej troski o środowiska polonijne zmienił oblicze po unormowaniu stosunków państwo-Kościół. A odnosząc się do przyszłości przytoczył słowa wiersza Jana Pawła II: „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, (...) Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”. Zdaniem arcybiskupa Polonia i Polacy za granicą powinni zadbać nie tylko o kultywowanie miłości do ojczyzny, ale o jej pomnażanie.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych chciała zwrócić uwagę opinii publicznej w Polsce na to, iż warto Polonię po partnersku wspierać, gdyż żyjąc poza granicami kraju chce ona i potrafi dbać o sprawy ważne dla naszej Ojczyzny.

Ks. Leszek Kryża TChr

Galeria


12 listopada 2014r. 1783 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne