W dniach 8-9 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła sięmiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Polacy w Ameryce Łacińskiej. Etos patriotyczny w warunkach wychodźstwa polskiego”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Czynny udział w tej konferencji wzięli dwaj chrystusowcy, członkowie Światowej Rady Badań nad Polonią: ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej, który przewodniczył obradom i wygłosił referat pt. „Dzieje duszpasterstwa polonijnego w Ameryce łacińskiej” oraz ks. dr Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, który wygłosił referat pt. „Duszpasterstwo polskie w Brazylii”


10 kwietnia 2011r. 1625 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne