Tegorocznym uroczystościom odpustowym ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w słynnym Adampolu (turecki: Polonezköy , oznacza „polska wieś”; znajduje się na obrzeżach Stambułu) 25 sierpnia br. przewodniczył ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.

Mała grupa rodaków, bo zaledwie 18 osób zgromadziła się na Mszy Świętej, by wraz z o. Michałem Sabaturą, karmelitą, prowadzącym duszpasterstwo polskojęzyczne w Stambule, podziękować Matce Bożej za 100 – lecie odzyskania niepodległości i wszelkie łaski doświadczane w jedynym polskim kościele w Turcji. Ta osada utworzona w 1842 roku była przeznaczona przede wszystkim dla polskich żołnierzy-tułaczy, którzy po klęsce powstania listopadowego zostali karnie wcieleni do armii rosyjskiej i wysłani na Kaukaz. Tę polską kolonię utworzono w wyniku umowy podpisanej przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Na własność wykupił ją jego syn, książę Władysław.

Od początku jej założyciele książęta Czartoryscy wiele troski poświęcali zapewnieniu osadnikom opieki duszpasterskiej. W kościele wybudowanym ponad 100 lat temu, maleńka już parafia gromadzi się w każdą sobotę na Eucharystii, by trwać w wierności Chrystusowi i Matce Bożej w duchu polskości i tradycji ojców. Ksiądz Wiesław podziękował zgromadzonym na Mszy Świętej za tę wierność i podkreślił, że Maryja jest nie tylko drogą Chrystusa do nas, ale także drogą do Chrystusa. Cały kult maryjny to droga do świętości. Na zakończenie gość przekazał w darze patenę.

Bardzo ciekawa jest też historia tej świątyni. Pierwszym kapłanem adampolskim był ks. Michał Sadowski, przysłany przez księcia Adama Czartoryskiego w 1842 roku. Od 1843 roku opiekę duszpasterską przejęli lazaryści, franciszkanie a później salezjanie.

Nabożeństwa i Msze Święte odprawiano w małej kaplicy franciszkanów. W 1914 r. rozpoczęto budowę kościoła, do którego przyniesiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

W 2004 r. patronem kościoła stał się bł. August Czartoryski (1858-1893), salezjanin, wnuk założyciela osady księcia Adama Czartoryskiego, syn Władysława Czartoryskiego.

Papież – Polak, św. Jan Paweł II dwukrotnie spotkał się z Adampolanami, raz w Stambule w 1979 roku, a w 1992 r. w Watykanie. Podczas pierwszej wizyty wypowiedział do Adampolan słowa: „Rzadko gdzie na świecie tak długo przetrwało skupisko polskie z dala od Ojczyzny”. Papież podarował im wówczas kielich.

Adampolscy parafianie wielka troską otaczają kościół. Od marca 2014 roku świątynia ta stała się własnością Stowarzyszenia na rzecz Zachowania i Opieki nad Kościołem Katolickim Świętej Marii i Cmentarzem Katolickim w Polnezköy, a 7 czerwca 2014 r. odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia kościoła w Adampolu. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej i bł. Augusta Czartoryskiego to wyjątkowa świątynia, przez lata wyczekiwana, zbudowana dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, pozbawionych Ojczyzny polskich tułaczy osiadłych w Turcji.

W fali migracyjnej współcześnie ten proces dotyczy potomków Polaków, którzy przed wielu laty przymusowo wyemigrowali.

ks. Wiesław Wójcik SChr


04 września 2018r. 341 2106 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne