Tegoroczna uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas której zakończył się Rok Wiary miała uroczysty charakter także w środowiskach polonijnych na Antypodach. Przykładem takim może być ośrodek duszpasterski przy sanktuarium maryjnym w Marayong.

Na zaproszenie duszpasterzy – chrystusowców: ks. Henryka Zasiury TChr i ks. Maksymiliana Szury TChr w ciepłą, wiosenną niedzielę z kilku ośrodków polonijnych w Sydney przybyli ojcowie dominikanie i księża chrystusowcy wraz z przedstawicielami swoich wspólnot duszpasterstwa polonijnego.

W godzinach popołudniowych uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez 9 duszpasterzy w wypełnionym sanktuarium przewodniczył przybyły z Poznania ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Obecne na modlitwie Misjonarki Chrystusa Króla, przeżywające także swoje święto patronalne, siostry Nazaretanki wraz z pensjonariuszami Domu Opiekuńczego, harcerze, wspólnoty różańcowe z innych parafii metropolii sydnejskiej i nowa konsul Regina Jurkowska z rodziną – z wielką radością wyśpiewali dziękczynne Te Deum za duchowe owoce Roku Wiary.

Ksiądz Wójcik, rozpoczynając Eucharystię, zaznaczył, że „przybyliśmy w ostatnią niedzielę Roku kościelnego na tę szczególną audiencję do naszego Pana i Króla, by nie tylko słuchać, ale również patrzeć. Wiara bowiem jawi się jako droga widzenia, na której oczy przyzwyczajają się do spoglądania w głąb”. Ten główny wątek nadzwyczajnej audiencji, podczas której doświadczamy ogarniającej miłości Boga zatroskanego o każdego człowieka przewijał się przez treść odpustowego kazania. Ksiądz Wiesław podkreślił na koniec, że „gdybyśmy częściej patrzyli na krzyż, który wszelkimi sposobami usuwa się dziś z przestrzeni publicznej, nawet z naszych domów – bo nie pasuje do wyglądu lub nie ma miejsca na ścianie w pokoju – to nie popełnialibyśmy tylu błędów, tylu życiowych głupstw i odejść od Boga”. Życzę wszystkim i sobie – powiedział na koniec, „by ta audiencja u Ukrzyżowanego Króla i Zbawiciela obudziła nasze sumienia i pozwoliła odważnie żyć wiarą na ziemi australijskiej”.

Uroczysta procesja na zewnątrz sanktuarium przypieczętowała zakończenie Roku Wiary, a rozdane kartki z Credo dla wszystkich uczestników stały się legitymacją w polonijnych domach. Galeria zdjęć na stronie IDE, tutaj.


28 listopada 2013r. 1582 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne