W dniach 26 - 28 września br. w Poznaniu, na Uniwersytecie A. Mickiewicza odbyła się Konferencja migracyjna: "Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne".

Udział w naukowym spotkaniu zgłosiło 120 badaczy reprezentujących blisko 50 instytucji naukowych, w tym z 18 miast Polski oraz 6 ośrodków zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Hiszpanii. Wśród nich byli reprezentanci kilkunastu dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, a także przyrodniczych. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego reprezentował ks. Wiesław Wójcik SChr, a Polską Misję Katolicką we Francji - ks. Robert Czarnowski.

Przeprowadzono 9 sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 86 referentów autorstwa 92 osób. Konferencja ukazała wiele współczesnych problemów migracyjnych również polonijnych, a jednocześnie role i wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, rządami, organizacjami i Kościołem wobec ludzi przemieszczających się w dzisiejszej rzeczywistości.

ks. Wiesław Wójcik SChr


01 października 2016r. 341 2329 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne