Teksty ks. Macieja Koczaja SChr zostały nagrodzone w dwóch ogólnopolskich konkursach.

I nagrodę w konkursie Fundacji Nasza Przyszłość zdobył esej ks. Macieja dotyczący rozumienia ojczyzny w tekstach Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II. W pracy wskazano, że głównym punktem odniesienia dla rozumienia ojczyzny doczesnej była dla papieża Polaka ojczyzna wieczna. Na tę wieczną ojczyznę od chrztu Polski ukierunkowane są polskie dzieje. Dzięki temu ukierunkowaniu to, co najszlachetniejsze w naszym narodowym dziedzictwie – jak choćby głębokie zrozumienie i umiłowanie wolności oraz sztuka budowania suwerenności duchowej poprzez kulturę – może zostać oczyszczone i podźwignięte przez łaskę, pomagając nam w pielgrzymce do domu Ojca.

III nagrodę w konkursie na pracę poświęconą problematyce miłosierdzia w twórczości Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II otrzymał tekst ks. Macieja zatytułowany „Miłosierdzie, które odsłania godność i podtrzymuje nadzieję człowieka”. W pracy zaprezentowano, jak miłosierdzie Boże, którego najwyższym przejawem jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu, wpływa na rozumienie człowieka i jego dziejów. Starano się również ukazać, że dotycząca miłosierdzia refleksja papieża Polaka znajduje trafne dopełnienie w nauczaniu jego następców na Stolicy Piotrowej – papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. Nagrodę w imieniu ks. Macieja 9 listopada odebrał w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach br. Piotr Albert Koczaj CFA.

Gratulujemy ks. Maciejowi uznania i wysokiej jakości tekstów wpisujących się w refleksje nad wydarzeniami, którymi żyje Kościół: jubileuszem chrztu Polski oraz Rokiem Miłosierdzia.


19 listopada 2016r. 341 2226 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne