Wszystko dla Boga i Polonii...

Rekolekcje chrystusowców

Dziś zakończyły się, trwające od 11 lutego, doroczne rekolekcje dla najmłodszych kapłanów naszej wspólnoty zakonnej. Ćwiczenia duchowne prowadził specjalista z zakresu teologii dogmatycznej ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbywały się one w domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym chrystusowców w Częstochowie.

Uczestnicy rekolekcji zawierzyli swoją posługę Pani Jasnogórskiej podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr w kaplicy Cudownego Obrazu.


341 2432

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone