Wszystko dla Boga i Polonii...

ks. dr Antoni KleinMoje impresje z podróży po Stanach Zjednoczonych
www.impresjeak.tchr.org

ks. Antoni Klein
Ur. 05-12-1937 r. w Dąbrówce na Kaszubach.
W 1951 wstępuje do Niższego Seminarium Księży Chrystusowców.
Lata 1955- 1962 studia w Wyższym Seminarium Chrystusowców,
święcenia kapłańskie 9 czerwca 1962 r.
Dalsze studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na wydziale fizyki w Poznaniu i potem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie zakończone doktoratem z filozofii. Promotorem był ks. Michał Heller.
1970 -1998 r. wykładowca filozofii w Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców.
Przez 6 lat rektor tegoż Seminarium
i kolejne 6 lat zastępca Przełożonego Generalnego Księży Chrystusowców.
Od lutego 2004 r. – pomoc duszpasterska w parafii św. Floriana w Hamtramck, MI, a od września br. – pomoc duszpasterska w parafii Świętej Trójcy w Chicago.
W lutym 2009 r. wraca do kraju i obejmuje obowiązki kierownika tzw. Księgi Dobrodziejów w Poznaniu

nazwa: Dom Główny adres: Panny Marii 4 miasto: 61-108 Poznań kraj Polska

Osoby

 • ks. sup. dr Marek Grygiel
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
 • ks. mgr Bogusław Burgat
 • ks. lic. Andrzej Glanc
 • ks. dr Jan Hadalski
 • ks. dr Paweł Jasina
 • ks. dr Antoni Klein
 • ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej
 • ks. lic. Zbigniew Kutnik
 • ks. dr Paweł Melczewski
 • ks. mgr Tomasz Mikulak
 • ks. mgr Jerzy Molewski
 • ks. lic. Robert Nalepka
 • ks. lic. Krzysztof Olejnik
 • ks. lic. Andrzej Orczykowski
 • ks. dr Mieczysław Piotrowski
 • ks. mgr Marcin Marek Stefanik
 • brat Henryk Kotulski
 • brat Jarosław Krusik
 • brat Lesław Kwaśnik
 • brat Wawrzyniec Sobiecki
 • brat Marian Wiśniewski
 • Placówki