Wszystko dla Boga i Polonii...

ks. lic. Leszek Tokarzewski