Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Wyszukiwanie ‒ wyniki

Dla frazy "" znaleziono wyników: 1048

 1. Podstrona Kontakt
 2. Podstrona Wydawnictwo Hlondianum
 3. Podstrona
 4. Podstrona Historia Towarzystwa Chrystusowego
 5. Podstrona Kraje podlegające pod Zarząd Generalny
 6. Podstrona Część Towarzystwa obejmująca Polskę
 7. Podstrona Chrystusowcy w świecie
 8. Podstrona Chrystusowcy w Polsce
 9. Podstrona Instytut Duszpasterstwa Emigracji
 10. Podstrona Ruch Apostolatu Emigracyjnego
 11. Podstrona Fundacja kard. Augusta Hlonda
 12. Podstrona SS. Misjonarki Chrystusa Króla
 13. Podstrona Zespół
 14. Podstrona Góra Tabor
 15. Podstrona Ruch Czystych Serc
 16. Podstrona Pielgrzymki
 17. Podstrona Misja zgromadzenia
 18. Podstrona Struktura zgromadzenia
 19. Podstrona Założyciel i współzałożyciel
 20. Podstrona Polecane strony
 21. Podstrona Info Tools
 22. Podstrona Przyjaciele i darczyńcy
 23. Podstrona Kalendarium z lat ubiegłych
 24. Podstrona Fundacja kard. Hlonda
 25. Wspomnienie rocznicy śmierci o. Ignacego Posadzego w dziale kalendarium
 26. Pogrzeb śp. ks. Józefa Bakalarza SChr w dziale kalendarium
 27. Informacja o pogrzebie śp. Haliny Urbanowicz w dziale kalendarium
 28. Zmarł ks. Józef Bakalarz TChr w dziale kalendarium
 29. Zmarł Tato ks. Ryszarda Sadeckiego w dziale kalendarium
 30. Nowa strona internetowa Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 31. Pogrzeb śp. Cecílii Polanczyk w dziale kalendarium
 32. Boże Narodzenie w Peterborough w dziale kalendarium
 33. W imię Boże w dziale kalendarium
 34. Zmarł ks. Tadeusz Perlik SChr w dziale kalendarium
 35. Zmarł br. Mieczysław Chmiel SChr w dziale kalendarium
 36. Uroczystości pogrzebowe w Poznaniu w dziale kalendarium
 37. Spotkanie młodzieży w Hamtramck (USA) w dziale kalendarium
 38. List KWPZM na temat sprawowania liturgii w dziale kalendarium
 39. Informacja o pogrzebie śp. Jana Kozieńskiego w dziale kalendarium
 40. Zmarła Mama ks. Czesława Osiki w dziale kalendarium
 41. Zaproszenie do Mikołajowa (Ukraina) w dziale kalendarium
 42. Kolejna smutna wiadomość w dziale kalendarium
 43. Wspomnienie rocznicy śmierci męczennika chrystusowca w dziale kalendarium
 44. Dzień Życia Konsekrowanego w dziale kalendarium
 45. Kolejny pogrzeb w dziale kalendarium
 46. Pielgrzymka braci zakonnych na Jasną Górę w dziale kalendarium
 47. Zmarła Mama ks. Ryszarda Philiposkiego w dziale kalendarium
 48. Rekolekcje kapłańskie młodych chrystusowców w dziale kalendarium
 49. Zmarł Tato ks. Michała Bargieła w dziale kalendarium
 50. Radio Maryja w seminarium Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 51. Relikwie polskich błogosławionych w Melbourne w dziale kalendarium
 52. Jubileusz 175-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji w dziale kalendarium
 53. Niezwykły jubileusz w dziale kalendarium
 54. O ks. Pawle Kontnym na KUL-u w dziale kalendarium
 55. Nowi magistrzy w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 56. Zakończenie procesu uzupełniającego o. Ignacego Posadzego w dziale kalendarium
 57. Wizyta abpa Mokrzyckiego u chrystusowców w Puszczykowie w dziale kalendarium
 58. Zmarła Mama ks. Jana Fliga w dziale kalendarium
 59. I jeszcze jeden pogrzeb w dziale kalendarium
 60. Kolejny pogrzeb w rodzinie chrystusowca w dziale kalendarium
 61. Akolitat i lektorat w naszym seminarium w dziale kalendarium
 62. Wielkopostne Dni Skupienia w Bochum w dziale kalendarium
 63. Złoty jubileusz brata Wawrzyńca Sobieckiego w dziale kalendarium
 64. Pogrzeb śp. Jana Lizonia w dziale kalendarium
 65. Nowicjusze przeżywają swoje rekolekcje w dziale kalendarium
 66. Rekolekcje chrystusowców we Francji w dziale kalendarium
 67. Rekolekcje zakonne w prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 68. Wieści z Phoenix w dziale kalendarium
 69. Nagroda Idziego Radziszewskiego dla ks. prof. Nadolskiego w dziale kalendarium
 70. Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Domu Głównym w dziale kalendarium
 71. Rekolekcje chrystusowców z Wielkiej Brytanii w dziale kalendarium
 72. Wielkopostne Dni Skupienia dla młodzieży męskiej w dziale kalendarium
 73. Wieści z Bukaresztu w dziale kalendarium
 74. Zmarła Mama ks. Krzysztofa Kuryłowicza w dziale kalendarium
 75. Emigracyjne spotkanie ks. Generała z abpem Michalikiem w dziale kalendarium
 76. Konferencja polonijna na UKSW z udziałem chrystusowców w dziale kalendarium
 77. Wyróżnienie chrystusowca w dziale kalendarium
 78. Maraton powołaniowy w dziale kalendarium
 79. Największy w Szczecinie „marsz” w Niedzielę Palmową w dziale kalendarium
 80. Chrystusowiec duszpasterzem ZHR w Szczecinie w dziale kalendarium
 81. Wizytacja ks. Generała w Phoenix w dziale kalendarium
 82. Zaproszenie do Brazylii w dziale kalendarium
 83. Wielkanocne życzenia Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 84. Spotkanie przełożonych i wychowawców w Domu Głównym w dziale kalendarium
 85. Katedra C. Norwida na Uniwersytecie w Brasílii w dziale kalendarium
 86. Rekolekcje chrystusowców w Brazylii w dziale kalendarium
 87. Wieści z Albano (Włochy) w dziale kalendarium
 88. Nowy doktor w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 89. Wieści z Budapesztu w dziale kalendarium
 90. Kalendarium z lat ubiegłych w dziale kalendarium
 91. „Dzieci Pana Boga” z Chicago nagrały płytę w dziale kalendarium
 92. Ks. Generał powtórnie przewodniczącym KWPZM w Polsce w dziale kalendarium
 93. 60 lat Polskiej Misji Katolickiej Southampton-Bournemouth w dziale kalendarium
 94. Zmarł ks. Piotr Kasperczyk w dziale kalendarium
 95. Modlitwa o beatyfikację o. Posadzego w Szadłowicach w dziale kalendarium
 96. Pielgrzymka Polonii do Kevelaer w dziale kalendarium
 97. Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 98. Pogrzeb śp. Stanisławy Buczkowskiej w dziale kalendarium
 99. Nie żyje nasz współbrat ks. Józef Kubicki. w dziale kalendarium
 100. Święcenia prezbiteratu i diakonatu w dziale kalendarium
 101. Prymicje w Domu Głównym i Seminarium w dziale kalendarium
 102. Poznańskie dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II w dziale kalendarium
 103. Pogrzeb śp. ks. Józefa Kubickiego w dziale kalendarium
 104. Relacja z uroczystości pogrzebowych ks. Józefa Kubickiego w dziale kalendarium
 105. Msza za śp. ks. Józefa Kubickiego w Sekretariacie KEP w dziale kalendarium
 106. Polonia brazylijska dziękuje za beatyfikację Jana Pawła II w dziale kalendarium
 107. Zmarł brat ks. Roberta Nalepki w dziale kalendarium
 108. Pielgrzymka dzieci do sanktuarium Matki Bożej w Banneux w dziale kalendarium
 109. Zakończył się „Maraton powołaniowy” w dziale kalendarium
 110. The 13th Day w dziale kalendarium
 111. Wieści z Lombard (USA) w dziale kalendarium
 112. Papieskie granie nad Miedwiem w dziale kalendarium
 113. Zmarł ks. Wiktor Szczęsny w dziale kalendarium
 114. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Wiesława Wójcika w dziale kalendarium
 115. Uroczystości ku czci kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach w dziale kalendarium
 116. Święcenia i prymicje chrystusowca na Ukrainie w dziale kalendarium
 117. Uroczystości pogrzebowe ks. Wiktora Szczęsnego w Płotach w dziale kalendarium
 118. Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Alojzego Kleina TChr w dziale kalendarium
 119. Zaproszenie do Wielkiej Brytanii w dziale kalendarium
 120. Polonijne bierzmowanie dorosłych w Grimaud (Francja) w dziale kalendarium
 121. Rozesłanie misjonarzy chrystusowców i pożegnanie Rektora w dziale kalendarium
 122. Pielgrzymka Polonii niemieckiej do Neviges w dziale kalendarium
 123. Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza w Laxton Hall w dziale kalendarium
 124. Zmarła Mama ks. Andrzeja Zuziaka w dziale kalendarium
 125. Ks. Leszek Kryża w Zespole Pomocy Kościołowi na Wschodzie w dziale kalendarium
 126. „Centrum jedności im. bł. Jana Pawła II” w Kamieńcu Podolskim w dziale kalendarium
 127. IX Polonijne Spotkanie Młodych w "Concordii" w dziale kalendarium
 128. Nagroda dla ks. Jarosława Giżyckiego w dziale kalendarium
 129. Rekolekcyjne spotkanie rodziców księży i braci chrystusowców w dziale kalendarium
 130. Probacja kleryków w dziale kalendarium
 131. Postępy w procesie beatyfikacyjnym o. Ignacego Posadzego w dziale kalendarium
 132. Góra Tabor – Spotkanie młodych we Władysławowie w dziale kalendarium
 133. List KWPZM w związku z Rokiem Kolbiańskim w dziale kalendarium
 134. Zmarła Mama ks. Krzysztofa Ośki w dziale kalendarium
 135. Rekolekcje Ruchu Czystych Serc w dziale kalendarium
 136. Zmarł brat ks. Ryszarda Gołąbka w dziale kalendarium
 137. Powstaje film o Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 138. Niezwykle spotkanie po latach w dziale kalendarium
 139. Rozpoczął się kolejny nowicjat chrystusowców w dziale kalendarium
 140. Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza w Domu Głównym w dziale kalendarium
 141. Jubileusz parafii w Czkałowie (Kazachstan) w dziale kalendarium
 142. Wieści z Australii w dziale kalendarium
 143. Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach na Wołyniu w dziale kalendarium
 144. Złoty jubileusz życia zakonnego br. Jerzego Sakowskiego w dziale kalendarium
 145. Jubileusz 75-lecia obecności i posługi chrystusowców we Francji w dziale kalendarium
 146. Zmarł ojciec ks. Jerzego Grynii w dziale kalendarium
 147. III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w dziale kalendarium
 148. Nowe witraże w domu prowincjalnym chrystusowców we Francji w dziale kalendarium
 149. Chrystusowiec członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN w dziale kalendarium
 150. Kolejny pogrzeb w Towarzystwie w dziale kalendarium
 151. Jubileusz 75-lecia chrystusowców we Francji w dziale kalendarium
 152. Wieści z Mińska w dziale kalendarium
 153. Rekolekcje najmłodszych chrystusowców w dziale kalendarium
 154. Zaproszenie do Częstochowy w dziale kalendarium
 155. Nowi nowicjusze w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 156. Śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 157. XVII Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie w dziale kalendarium
 158. Wizytacja ks. Generała w parafii chrystusowców w Waszyngtonie w dziale kalendarium
 159. Erygowanie polonijnej parafii w Amsterdamie w dziale kalendarium
 160. Rekolekcje powołaniowe chrystusowców w Niemczech w dziale kalendarium
 161. Chrystusowiec wicedyrektorem Konwiktu przy KUL-u w dziale kalendarium
 162. Poznaj symbole liturgiczne – interaktywny kurs prowadzony przez chrystusowca w dziale kalendarium
 163. Zmarła Mama ks. Adama Ostapowicza w dziale kalendarium
 164. Czuwanie Młodzieży Chrystusa w intencji Polonii w dziale kalendarium
 165. Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Lourdes w dziale kalendarium
 166. Wieści z Mikołajowa w dziale kalendarium
 167. Pielgrzymka chrystusowców do fary poznańskiej w dziale kalendarium
 168. Piłkarski turniej lektorów we Władysławowie w dziale kalendarium
 169. Gratulacje ks. Generała dla nowego Sekretarza KEP w dziale kalendarium
 170. Relacja z wizyty brazylijskiego biskupa João Bosco Barbosa de Sousa w Polsce w dziale kalendarium
 171. Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci u chrystusowców w Szczecinie w dziale kalendarium
 172. VII Ogólnopolski Konkurs wiedzy o kard. Auguście Hlondzie w dziale kalendarium
 173. Formacyjne spotkanie księży wikariuszy i katechetów w dziale kalendarium
 174. Międzynarodowa konferencja polonijna w Domu Głównym chrystusowców w dziale kalendarium
 175. 90 lat polskiej parafii w Bruay La Buissière w dziale kalendarium
 176. Inauguracja roku akademickiego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w dziale kalendarium
 177. Wręczenie Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego ks. prof. Nadolskiemu w dziale kalendarium
 178. Nowicjusze u grobu Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w dziale kalendarium
 179. Wieści z Kijowa i Żytomierza w dziale kalendarium
 180. Prof. B. Nadolski konsultorem komisji liturgicznej KEP w dziale kalendarium
 181. Wizytacja Przełożonego Generalnego w prowincji francuskiej Towarzystwa w dziale kalendarium
 182. Orędzie Benedykta XVI na Dzień Migranta i Uchodźcy 2012 r. w dziale kalendarium
 183. W Brazylii zmarł ks. Paweł Piotrowski w dziale kalendarium
 184. Polonijne Spotkanie w Hiszpanii w dziale kalendarium
 185. Trwa wizytacja Przełożonego Generalnego w prowincji francuskiej w dziale kalendarium
 186. Modlitwa o beatyfikację kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego w dziale kalendarium
 187. Red. Tomasz Terlikowski w seminarium chrystusowców w dziale kalendarium
 188. Nowe strony internetowe IDE i RAE w dziale kalendarium
 189. Świętojańskie Zaduszki Jazzowe w Stargardzie w dziale kalendarium
 190. „Misje u stóp Krzyża” w sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 191. „Wierni Bogu i Ojczyźnie – Rostworowscy” w dziale kalendarium
 192. Trwa wizytacja kanoniczna w prowincji francuskiej w dziale kalendarium
 193. Zaproszenie na Internetowe Rekolekcje Adwentowe w dziale kalendarium
 194. Duchowe przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla w dziale kalendarium
 195. Tytularna uroczystość zgromadzenia w Domu Głównym w dziale kalendarium
 196. Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii w dziale kalendarium
 197. Zmarł ks. Władysław Szyngiera w dziale kalendarium
 198. Wieści z Potulic w dziale kalendarium
 199. Kolejny etap wizytacji placówek we Francji w dziale kalendarium
 200. Literackie wyróżnienie dla chrystusowca w Brazylii w dziale kalendarium
 201. Adwentowe Dni Skupienia dla młodzieży w Domu Głównym w dziale kalendarium
 202. Zmarł ojciec ks. Karola Rogasika w dziale kalendarium
 203. Nowa książka ks. prof. Nadolskiego w dziale kalendarium
 204. Wizytacja Przełożonego Generalnego w Prowansji i Akwitanii w dziale kalendarium
 205. Chrystusowiec nagrodzony w Watykanie w dziale kalendarium
 206. 20 lat obecności chrystusowców w Mikołajewie w dziale kalendarium
 207. Życzenia ks. Prymasa dla Polaków na emigracji w dziale kalendarium
 208. Generalska wizytacja w hiszpańskim Alcalá de Henares w dziale kalendarium
 209. Życzenia Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 210. Nowy zarząd prowincji australijskiej w dziale kalendarium
 211. Kolejny etap wizytacji ks. Generała w hiszpańskich placówkach chrystusowców w dziale kalendarium
 212. Żywa Szopka przy Sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 213. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. w dziale kalendarium
 214. Konta zakonne, lokaty bankowe, ubezpieczenia i rozliczenia. w dziale kalendarium
 215. Chrystusowiec wśród Polonii na Łotwie w dziale kalendarium
 216. Wizytacja kolejnych placówek chrystusowców w Hiszpanii w dziale kalendarium
 217. Potulicka żywa szopka i koncert kolęd w dziale kalendarium
 218. Zmarł ojciec ks. Tomasza Pietrzaka w dziale kalendarium
 219. Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych u chrystusowców w Szczecinie w dziale kalendarium
 220. Światowy Dzień Migranta w Domu Głównym Towarzystwa w dziale kalendarium
 221. Zmarł ojciec ks. Grzegorza Ryngwelskiego w dziale kalendarium
 222. Nowe strony poświęcone Założycielowi i Współzałożycielowi chrystusowców w dziale kalendarium
 223. Zakończenie wizytacji w prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w dziale kalendarium
 224. 28. rocznica śmierci sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w dziale kalendarium
 225. Potrzebne dokumenty do poprawnego naliczania składki ZUS w dziale kalendarium
 226. Pielgrzymka zarządu generalnego i rady generalnej do Rzymu w dziale kalendarium
 227. Chrystusowiec nowym pracownikiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i w dziale kalendarium
 228. Wizytacja parafii chrystusowców w Kanadzie w dziale kalendarium
 229. Dzień Życia Konsekrowanego w dziale kalendarium
 230. Rekolekcje kapłanów chrystusowców w dziale kalendarium
 231. Zmarł ojciec ks. Oleksandra Ryepina w dziale kalendarium
 232. Kolejna książka ks. prof. Nadolskiego w dziale kalendarium
 233. Diakoni chrystusowcy zakończyli studia w dziale kalendarium
 234. Rekolekcje wielkopostne w Domu Głównym i seminarium w dziale kalendarium
 235. Niezwykły jubileusz – 70 lat kapłaństwa w dziale kalendarium
 236. Wielkopostne Dni Skupienia dla młodzieży w Domu Głównym w dziale kalendarium
 237. Ustanowienie lektorów i akolitów w naszym seminarium w dziale kalendarium
 238. Rekolekcje chrystusowców prowincji francuskiej i niemieckiej w dziale kalendarium
 239. Dobre wieści z Mikołajowa na Ukrainie w dziale kalendarium
 240. Zmarł ks. Leszek Wedziuk w dziale kalendarium
 241. Pogrzeb śp. ks. Leszka Wedziuka SChr w dziale kalendarium
 242. Brakujące RMUA w dziale kalendarium
 243. Zakonny jubileusz braci Lesława Kwaśnika i Andrzeja Patera w dziale kalendarium
 244. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o kard. Hlondzie w dziale kalendarium
 245. Bractwo Świętego Józefa w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 246. Zapraszamy do nowo otwartej księgarni internetowej w dziale kalendarium
 247. Nowa strona Fundacji im. kardynała Augusta Hlonda w dziale kalendarium
 248. Zmarł Tato naszego Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 249. Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Sielickiego w dziale kalendarium
 250. Zmarła Mama ks. Grupczyńskiego w dziale kalendarium
 251. Życzenia Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 252. Rekolekcje przed ślubami wieczystymi w dziale kalendarium
 253. Spotkanie Przełożonego Generalnego z abp. Gądeckim w dziale kalendarium
 254. Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 255. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Bogusława Nadolskiego w dziale kalendarium
 256. Rekolekcje chrystusowców w Brazylii w dziale kalendarium
 257. Festiwal Kościuszkowski w Australii w dziale kalendarium
 258. Dajcie nam księdza! - film o chrystusowcach w dziale kalendarium
 259. Ks. Tomasz Koszyk Honorowym Obywatelem Gminy Pyrzyce w dziale kalendarium
 260. Wieści z Australii w dziale kalendarium
 261. Chrystusowiec Honorowym Kapelanem Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków w dziale kalendarium
 262. Światowy zjazd rektorów PMK w stolicy Prymasów Polski w dziale kalendarium
 263. Spotkanie formacyjne przełożonych, wychowawców i proboszczów w dziale kalendarium
 264. Wieści z Kijowa w dziale kalendarium
 265. „Maraton Powołaniowy” na placówkach Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 266. Powołaniowe Dni Skupienia w Schonstatt w dziale kalendarium
 267. Wizyta biskupów z Europy Wschodniej w sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 268. Ks. Trojanowski rektorem Misji Matki Bożej Światłości w Poczerninie w dziale kalendarium
 269. Pielgrzymka Polonii do sanktuarium w Kevelaer w dziale kalendarium
 270. Wizyta w redakcji „Przeglądu Polsko-Polonijnego” w dziale kalendarium
 271. Święcenia kapłańskie chrystusowca w USA w dziale kalendarium
 272. Pogrzeb ojca ks. Zbigniewa Budyna w dziale kalendarium
 273. Nasz film „Dajcie nam księdza”- nagrodzony! w dziale kalendarium
 274. Marsz dla Życia w Rzymie z udziałem młodzieży z NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 275. Rekolekcje przed święceniami diakonatu i prezbiteratu w dziale kalendarium
 276. Zmarł ks. Tadeusz Cechowski w dziale kalendarium
 277. „Emigranci” w Filharmonii Poznańskiej w dziale kalendarium
 278. Wyjątkowe święcenia w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 279. VIII Majówka ze sztuką w Marianowie w dziale kalendarium
 280. Prośba dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w dziale kalendarium
 281. Prymicje w Domu Głównym w dziale kalendarium
 282. Festiwal i wystawa polonijna w Phoenix (USA) w dziale kalendarium
 283. Pielgrzymka Polonii holenderskiej do sanktuarium Matki Bożej w Potrzebie w dziale kalendarium
 284. Polonijne dzieci w sanktuarium maryjnym w Banneux (Belgia) w dziale kalendarium
 285. Jubileusz 25-lecia PMK w Koblencji w dziale kalendarium
 286. Spotkanie Polaków na kongresie rodzin w Mediolanie w dziale kalendarium
 287. Zmarł ks. Konrad Urbanowski w dziale kalendarium
 288. Jubileusz w cieniu Chrystusa z Corcovado w dziale kalendarium
 289. Misyjnie nad Miedwiem, czyli III Festiwal Piosenki Religijnej w dziale kalendarium
 290. Strona internetowa parafii w Ziębicach w dziale kalendarium
 291. Rocznice szkoły podstawowej w Szadłowicach w dziale kalendarium
 292. Rekolekcje chrystusowców na Ukrainie w dziale kalendarium
 293. Festyn rodzinny u chrystusowców w Szczecinie w dziale kalendarium
 294. Relikwie bł. Jana Pawla II w domu chrystusowców w Częstochowie w dziale kalendarium
 295. Złoty Jubileusz ks. Jana Sobieraja w dziale kalendarium
 296. Obchody 50. lecia Kapłaństwa ks. Antoniego Kleina w dziale kalendarium
 297. Dzień skupienia w Anglii w dziale kalendarium
 298. Do Księży będących emerytami, przebywającymi na stałe poza granicami Unii w dziale kalendarium
 299. Relacja z 50. Miedzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w dziale kalendarium
 300. Pogrzeb śp. Aleksandry Ciągło, mamy ks. Jana w dziale kalendarium
 301. Wspólnota modlitwy po śmierci śp. prof. Stefana Stuligrosza w dziale kalendarium
 302. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w dziale kalendarium
 303. Polonia niemiecka w „westfalskiej Częstochowie” w dziale kalendarium
 304. Pożegnanie misjonarzy chrystusowców w dziale kalendarium
 305. Nowa strona internetowa parafii w Dobrzanach w dziale kalendarium
 306. Złoty jubileusz kapłaństwa chrystusowców w dziale kalendarium
 307. „Miłujcie się” na Jasnej Górze w dziale kalendarium
 308. 20 lat pracy chrystusowców na Białorusi – uroczystości w Subotnikach w dziale kalendarium
 309. Relikwie bł. Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej w dziale kalendarium
 310. 20 lat pracy chrystusowców na Białorusi – uroczystości w Niedźwiedzicy w dziale kalendarium
 311. Doroczne rekolekcje rodziców księży i braci chrystusowców w dziale kalendarium
 312. Probacja chrystusowców w dziale kalendarium
 313. Rocznica święceń kapłańskich w Lurgan (Irlandia Północna) w dziale kalendarium
 314. Zjazd kandydatów do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w dziale kalendarium
 315. Nowa strona parafii chrystusowców w Neapolu w dziale kalendarium
 316. Probacja przed ślubami wieczystymi w dziale kalendarium
 317. Wyrusz z chrystusowcami na Jasną Górę w dziale kalendarium
 318. Jubileuszowa płyta zespołu Gaudeamus w dziale kalendarium
 319. Biskup Henryk Tomasik w Kurytybie w dziale kalendarium
 320. Zmarł ks. Andrzej Duczkowski – Prokurator Generalny Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 321. Zmarł śp. ks. Franciszek Feruga - wieloletni duszpasterz polonijny w Australii w dziale kalendarium
 322. Spotkanie młodzieży Chrystusa „Góra Tabor” w dziale kalendarium
 323. Rekolekcje Ruchu Czystych Serc w dziale kalendarium
 324. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Duczkowskiego w dziale kalendarium
 325. „W domu Matki” – pielgrzymi dotarli do celu w dziale kalendarium
 326. Ostatnie pożegnanie śp. ks. Franciszka Ferugi TChr w dziale kalendarium
 327. Wizyta bpa Henryka Tomasika w Rio de Janeiro w dziale kalendarium
 328. Nasi klerycy na kursie języka w Irlandii w dziale kalendarium
 329. Kandydaci na chrystusowców przyjechali do nowicjatu w dziale kalendarium
 330. Odznaczenie Ministra dla ks. Jana Sobieraja TChr – duszpasterza w Brazylii w dziale kalendarium
 331. Chrystusowcy na IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w dziale kalendarium
 332. XIII Międzynarodowe Spotkania Artystów w Marianowie w dziale kalendarium
 333. Nowa książka chrystusowca na temat duszpasterstwa emigracyjnego w dziale kalendarium
 334. X Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza u chrystusowców w dziale kalendarium
 335. Uroczystości rocznicowe w Ostrówkach na Wołyniu w dziale kalendarium
 336. Towarzystwo Chrystusowe - od 80 lat wraz z polskimi emigrantami w dziale kalendarium
 337. 80. rocznica powstania Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 338. Zmarł najstarszy chrystusowiec w dziale kalendarium
 339. Szkoła Polskiej Kultury i Tradycji dla Polonii z Brazylii w dziale kalendarium
 340. Nowe publikacje ks. prof. Nadolskiego w dziale kalendarium
 341. Wizytacja przełożonego generalnego w Pompano Beach (Floryda) w dziale kalendarium
 342. Medal „Mater Verbi” dla dwóch chrystusowców w dziale kalendarium
 343. Zmarł ks. Józef Gula TChr w dziale kalendarium
 344. Rekolekcje w seminarium i w nowicjacie w dziale kalendarium
 345. Wizytacja Przełożonego Generalnego w Milwaukee w dziale kalendarium
 346. Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy w dziale kalendarium
 347. Rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu w Mórkowie w dziale kalendarium
 348. Wizytacja ks. Generała na chicagowskim Trójcowie w dziale kalendarium
 349. Pogrzeb śp. ks. Józefa Guli w dziale kalendarium
 350. Profesja zakonna w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 351. Nominacja dla chrystusowca na KUL-u w dziale kalendarium
 352. Wizytacja ks. Generała w parafii chrystusowców w Las Vegas w dziale kalendarium
 353. Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Domu Głównym w dziale kalendarium
 354. Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Antoniego Kleina TChr w Chicago w dziale kalendarium
 355. Polacy w polskiej parafii w Amsterdamie świętowali Jubileusz w dziale kalendarium
 356. Potrójny jubileusz w Potulicach w dziale kalendarium
 357. Przybliżyć różaniec rzeszom – Kongres Różańcowy Dzieci w Szczecinie w dziale kalendarium
 358. Wieści z prowincji północnoamerykańskiej w dziale kalendarium
 359. Przyjechali, bo Polskę ciągle mają w sercach w dziale kalendarium
 360. Pielgrzymka chrystusowców do poznańskiej fary w dziale kalendarium
 361. Wizytacja ks. Generała w Lombard (USA) w dziale kalendarium
 362. Medal „Pro Memoria” dla ks. Sławomira Klima TChr w dziale kalendarium
 363. Sympozjum hlondowskie i archidiecezjalne rozpoczęcie Roku Wiary w Pyrzycach w dziale kalendarium
 364. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Guli TChr w dziale kalendarium
 365. Chrystusowcy na otwarciu Roku Wiary w archidiecezji poznańskiej w dziale kalendarium
 366. Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy w dziale kalendarium
 367. Gaudeamus igitur – inauguracja roku akademickiego w naszym seminarium w dziale kalendarium
 368. Kolejna nagroda dla filmu „Dajcie nam księdza” w dziale kalendarium
 369. Nowe dzwony w kościele św. Jerzego w Połoneczce na Białorusi w dziale kalendarium
 370. 15-lecie Polskiej Misji Pastoralnej w Pompano Beach na Florydzie w dziale kalendarium
 371. Jubileusz parafii w Oshawie (Kanada) w dziale kalendarium
 372. Nawiedzenie relikwii bł. Jana Pawła II w Brazylii w dziale kalendarium
 373. Zaprezentowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013 w dziale kalendarium
 374. Chrystusowiec dyrektorem Konwiktu przy KUL-u w dziale kalendarium
 375. Bóg zapłać za ofiary na rzecz seminarium i ofiary z wypominek. w dziale kalendarium
 376. Holy Win – Bale Wszystkich Świętych w parafiach chrystusowców w dziale kalendarium
 377. Ten wieczór należy do nas, czyli Noc Wszystkich Świętych w Sanktuarium NSPJ w dziale kalendarium
 378. 20 lat „Katolika” w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 379. Modlitwa o beatyfikację kard. Hlonda i o. Posadzego w poznańskiej katedrze w dziale kalendarium
 380. Uznanie dla ks. Leszka Tokarzewskiego TChr w Kijowie w dziale kalendarium
 381. „Świętojańskie Zaduszki” w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 382. Kresowiana w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 383. Dzień skupienia chrystusowców na Ukrainie w dziale kalendarium
 384. Kaplica w Domu Głównym miejscem zyskiwania odpustów w Roku Wiary w dziale kalendarium
 385. Pogrzeby w rodzinach chrystusowców w dziale kalendarium
 386. Świętowanie niepodległości Polski w brazylijskiej Kurytybie w dziale kalendarium
 387. Chrystusowiec pobłogosławił Dreamlinera w Seattle w dziale kalendarium
 388. Świętowanie Dnia Niepodległości Polski na Białorusi w dziale kalendarium
 389. Naukowe dyskusje PAN nad migracjami Polaków w dziale kalendarium
 390. Nagroda dla chrystusowca w Doniecku w dziale kalendarium
 391. Formacyjne spotkanie księży wikariuszy w dziale kalendarium
 392. Międzynarodowa konferencja polonijna w Domu Głównym chrystusowców w dziale kalendarium
 393. Internetowe Rekolekcje Adwentowe z Amsterdamu w dziale kalendarium
 394. Spotkanie chrystusowców pracujących na Białorusi w dziale kalendarium
 395. Zaduszki akademickie „W Sercu” w dziale kalendarium
 396. Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla w dziale kalendarium
 397. Zmarła Mama ks. Ekonoma Generalnego w dziale kalendarium
 398. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Domu Głównym w dziale kalendarium
 399. Uroczyste pobłogosławienie kaplicy w „Domu Seniora” w Puszczykowie w dziale kalendarium
 400. Stargardzkie spotkanie ognisk misyjnych z parafii chrystusowców w dziale kalendarium
 401. Wieści z Kijowa w dziale kalendarium
 402. Zmarła Mama ks. Stefana Ochalskiego w dziale kalendarium
 403. Polonijne spotkanie opłatkowe w Mińsku w dziale kalendarium
 404. Koncert dla Kazachstanu w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 405. Modlitwa ekspiacyjna w domach chrystusowców w dziale kalendarium
 406. Jubileusz 125-lecia parafii pw. Różańca Świętego w Baltimore w dziale kalendarium
 407. Zmarł Ojciec ks. Ryszarda Kaczora w dziale kalendarium
 408. 50 lat parafii prowadzonej przez chrystusowców w Pretorii (RPA) w dziale kalendarium
 409. Ciekawa inicjatywa w polonijnej parafii w Bonn w dziale kalendarium
 410. Wyróżnienie dla ks. Jarosława Staszewskiego w dziale kalendarium
 411. Internetowa strona PMK Bruay La Buissière w dziale kalendarium
 412. Życzenia przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 413. Niezwykła Pasterka w sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 414. Podziękowanie dla ks. Aleksandra Melbrudy, duszpasterza polonijnego w Holandii w dziale kalendarium
 415. Zaproszenie do wirtualnych odwiedzin duszpasterza w Bordeaux w dziale kalendarium
 416. Obchody rocznicy śmierci sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w Roku Wiary w dziale kalendarium
 417. Wizytacja kanoniczna ks. Generała w Lombard w dziale kalendarium
 418. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr - „Bioetyczny Detektyw" na antenie TV Trwam w dziale kalendarium
 419. Biblioteka i Archiwum Polonijne w São Paulo online w dziale kalendarium
 420. Prymas Polski u chrystusowców w Dniu Migranta i Uchodźcy w dziale kalendarium
 421. Chrystusowcy o obchodach 99. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w dziale kalendarium
 422. Nowa strona parafii chrystusowców w Poughkeepsie w dziale kalendarium
 423. Wspólnota modlitwy po śmierci Prymasa Polski – Opiekuna Polonii w dziale kalendarium
 424. Kolęda w domu Konferencji Episkopatu Białorusi w Mińsku w dziale kalendarium
 425. Mali misjonarze ze Szczecina w dziale kalendarium
 426. Niecodzienne wydarzenie w ośrodku Jasna Góra w Huddersfield w dziale kalendarium
 427. Pogrzeb mamy ks. Marka Kacprzaka w dziale kalendarium
 428. Dni polonijnej młodzieży męskiej w dziale kalendarium
 429. Z Bykowni (Ukraina) do Pyrzyc w dziale kalendarium
 430. Dzień Życia Konsekrowanego w dziale kalendarium
 431. Nowe konto dla wpłat ofiar z polskich parafii na rzecz Kasy Generalnej w dziale kalendarium
 432. Pogrzeb Ojca br. Jarosława Krusika w dziale kalendarium
 433. Konferencja hlondowska Wydarzeniem Roku 2012 w dziale kalendarium
 434. Wieści z Islandii w dziale kalendarium
 435. Strona internetowa parafii w Rouvroy-Méricourt w dziale kalendarium
 436. Prowincja chrystusowców pw. św. Józefa ma 35 lat w dziale kalendarium
 437. 25 lat chrystusowców na chicagowskim Trójcowie w dziale kalendarium
 438. Rekolekcje wielkopostne w naszym seminarium w dziale kalendarium
 439. 60 lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii w dziale kalendarium
 440. Zmarł ks. Benedykt Grzymkowski TChr w dziale kalendarium
 441. Posługa lektoratu i akolitatu w naszym seminarium w dziale kalendarium
 442. Wielkopostne Dni Skupienia w seminarium chrystusowców w dziale kalendarium
 443. Nowi magistrzy w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 444. Rekolekcje chrystusowców pracujących we Francji i Hiszpanii w dziale kalendarium
 445. Wieści z Atlanty w dziale kalendarium
 446. Biblijne rozważania na Facebooku w dziale kalendarium
 447. Wizytacja Przełożonego Generalnego w St. Luis w dziale kalendarium
 448. Relacja z pogrzebu śp. ks. Benedykta Grzymkowskiego w dziale kalendarium
 449. 100-lecie pierwszej Mszy na Górze Kościuszki w Australii w dziale kalendarium
 450. Dziękczynienie chrystusowców za pontyfikat Benedykta XVI w dziale kalendarium
 451. Rekolekcje chrystusowców z prowincji pw. św. Józefa w dziale kalendarium
 452. 65. rocznica śmierci ks. Rudolfa Marszałka TChr w dziale kalendarium
 453. List do kapłanów na Wielki Czwartek w dziale kalendarium
 454. Gratulacje dla nowego Ojca Świętego w dziale kalendarium
 455. Wieści z Grecji w dziale kalendarium
 456. Uroczystości w 65. rocznicę śmierci ks. mjr. Rudolfa Marszałka TChr w dziale kalendarium
 457. Pierwszy koncert dedykowany papieżowi Franciszkowi w sanktuarium NSPJ w Szczeci w dziale kalendarium
 458. Zaproszenie do Żytomierza w dziale kalendarium
 459. „Przegląd Polsko-Polonijny” dedykowany ks. Zdzisławowi Malczewskiemu TChr w dziale kalendarium
 460. Nowa książka ks. prof. Bogusława Nadolskiego TChr w dziale kalendarium
 461. V Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej w Szczecinie w dziale kalendarium
 462. Bonn – czytanie Ewangelii św. Marka w dziale kalendarium
 463. Życzenia świąteczne Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 464. Kapituła Prowincjalna w Domu Głównym Towarzystwa w dziale kalendarium
 465. Misterium Męki Pańskiej w Ziębicach w dziale kalendarium
 466. Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny wśród Polonii w Brazylii w dziale kalendarium
 467. Wyróżnienie dla ks. Sławomira Klima TChr w dziale kalendarium
 468. „Formacja w szkole Jana Pawła II” prowadzona przez chrystusowca w dziale kalendarium
 469. Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 470. Wieści z Subotnik na Białorusi w dziale kalendarium
 471. Rekolekcje młodych księży chrystusowców w dziale kalendarium
 472. Rekolekcje chrystusowców we Florianopolis (Brazylia) w dziale kalendarium
 473. Uroczystości rocznicowe w Niedźwiedzicy na Białorusi w dziale kalendarium
 474. Konferencja naukowa Światowej Rady Badań nad Polonią w dziale kalendarium
 475. Rekolekcje i kapituła prowincjalna chrystusowców w Ameryce Północnej w dziale kalendarium
 476. Jubileusz 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein (Niemcy) w dziale kalendarium
 477. Kapituła prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 478. Pielgrzymka polskich seminarzystów na Jasną Górę w dziale kalendarium
 479. „O powołaniu na serio” - Inicjatywy naszego duszpasterstwa powołań w dziale kalendarium
 480. Obrady VIII Kapituły Prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w dziale kalendarium
 481. Rekolekcje księży chrystusowców pracujących na Ukrainie w dziale kalendarium
 482. Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla ks. Andrzeja Maślejaka TChr w dziale kalendarium
 483. VIII kapituła prowincji chrystusowców we Francji i Hiszpanii w dziale kalendarium
 484. Kapituła prowincjalna chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii w dziale kalendarium
 485. Chrystusowcy w Radiu Watykańskim o powołaniu w dziale kalendarium
 486. 23 maja - nowe święto Pańskie w diecezjach polskich w dziale kalendarium
 487. Wywiad z rektorem PMK w Brazylii na temat papieża Franciszka w dziale kalendarium
 488. Wieści z Islandii w dziale kalendarium
 489. 3. rocznica istnienia Kapelanii Polskiej w Kijowie w dziale kalendarium
 490. Konferencja naukowa i rozstrzygnięcie konkursu o kard. Hlondzie w dziale kalendarium
 491. Krzyż misyjny z rąk Nuncjusza Apostolskiego dla chrystusowca w dziale kalendarium
 492. Kard. August Hlond w rozważaniach na nabożeństwa czerwcowe w dziale kalendarium
 493. III Kongres Misyjny Dzieci w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 494. Milionowa odsłona strony Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w dziale kalendarium
 495. Kapituła prowincjalna chrystusowców na Wyspach Brytyjskiich w dziale kalendarium
 496. Spartakiada Liturgicznej Służby Ołtarza w Henrykowie w dziale kalendarium
 497. Strona internetowa parafii w Bateias (Brazylia) w dziale kalendarium
 498. Uroczystości w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 499. Polonijna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Kevelaer w dziale kalendarium
 500. Pierwsza Msza Święta dla Polaków w greckim mieście Patra w dziale kalendarium
 501. Nowa strona internetowa naszego seminarium w dziale kalendarium
 502. Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu i diakonatu w dziale kalendarium
 503. Wschód Zachód - Łączy nas Polska w dziale kalendarium
 504. Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze w dziale kalendarium
 505. Srebrny jubileusz kapłaństwa w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 506. Złoty jubileusz kapłaństwa kard. Grocholewskiego i bpa Fortuniaka w dziale kalendarium
 507. Wyróżnienie dla szczecińskich „Serduszek” w dziale kalendarium
 508. Święcenia prezbiteratu i diakonatu w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 509. Prymicje w seminarium chrystusowców w dziale kalendarium
 510. Ruch Apostolatu Emigracyjnego w Rzymie w dziale kalendarium
 511. Umowa o wolontariacie. w dziale kalendarium
 512. Pielgrzymka Polonii holenderskiej do sanktuarium w Heiloo w dziale kalendarium
 513. Figura św. Michała Archanioła z Gargano w NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 514. Polonijne dzieci pierwszokomunijne u Maryi – Panny ubogich w dziale kalendarium
 515. Wieści z Brazylii: Maryja ukazuje tajemnicę Trójcy Świętej w dziale kalendarium
 516. Festiwal Piosenki Religijnej (nie) nad Miedwiem w dziale kalendarium
 517. Telefony Orange - nowa lepsza oferta w dziale kalendarium
 518. Bierzmowanie polonijne w greckim Nafplio w dziale kalendarium
 519. Zwiastun ideałów. Sylwetka ks. Benedykta Grzymkowskiego SChr w dziale kalendarium
 520. Rozesłanie misjonarzy chrystusowców w Domu Głównym w Poznaniu w dziale kalendarium
 521. Pielgrzymka Polonii irlandzkiej do sanktuarium w Knock w dziale kalendarium
 522. Piłkarski turniej o Puchar Dziekana Dekanatu Ziębice w dziale kalendarium
 523. Odznaczenie dla chrystusowca pracującego w Niemczech w dziale kalendarium
 524. Festyn rodzinny u chrystusowców w Szczecinie w dziale kalendarium
 525. Uroczystości pogrzebowe śp. br. Stanisława Lewandowskiego w dziale kalendarium
 526. Pielgrzymka kapłanów chrystusowców do Fatimy w dziale kalendarium
 527. Rekolekcyjne spotkanie rodziców chrystusowców w dziale kalendarium
 528. Pielgrzymka Polonii niemieckiej do Neviges w dziale kalendarium
 529. Peregrynacja relikwii bł. Jose w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 530. Parafianie z PMK w Bonn czytali Ewangelię według św. Łukasza w dziale kalendarium
 531. Arcybiskup Mor Sewerius Moses z wizytą u chrystusowców w dziale kalendarium
 532. Przypomnienie i prośba w dziale kalendarium
 533. Uroczystości ku czci św. Ottona w Pyrzycach w dziale kalendarium
 534. Czuwanie czytelników „Miłujcie się!” na Jasnej Górze w dziale kalendarium
 535. XI Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii” w dziale kalendarium
 536. Rekolekcje przed XII Kapitułą Generalną chrystusowców w dziale kalendarium
 537. Zmarł ks. Witold Stańczak SChr – najstarszy chrystusowiec w dziale kalendarium
 538. Uroczystości pogrzebowe najstarszego chrystusowca w dziale kalendarium
 539. Rektor PMK w Brazylii z wizytą u ks. Prymasa w dziale kalendarium
 540. XII Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 541. Szczecińskie „Serduszka” na festiwalu we Włoszech w dziale kalendarium
 542. Ks. Ryszard Głowacki nowym przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 543. Wybory Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego w dziale kalendarium
 544. Nowa strona internetowa sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 545. Biblioteka TChr – Ocalmy od zapomnienia… w dziale kalendarium
 546. Góra Tabor – Tacy sami, ale poprzemieniani... w dziale kalendarium
 547. Odznaczenie ks. Edmunda Druza TChr Złotym Krzyżem Zasługi w dziale kalendarium
 548. Zarząd Generalny Towarzystwa w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek w dziale kalendarium
 549. Dni młodzieży w Rio z tygodnikiem „Niedziela” w dziale kalendarium
 550. SDM w Rio – wieści z Kurytyby w dziale kalendarium
 551. Nowy blog ks. Marka Ciesielskiego TChr w dziale kalendarium
 552. Relikwie bł. Jana Pawła II dla PMK w Brazylii w dziale kalendarium
 553. Chrystusowcy na Igrzyskach Polonijnych w Kielcach w dziale kalendarium
 554. Nowy portal Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii na 60-lecie jej działalności w dziale kalendarium
 555. Peregrynacja relikwii św. Teresy w Iszkołdzi i Połoneczce na Białorusi w dziale kalendarium
 556. Odpust z Radiem Maryja i relikwie bł. Jana Pawła II w Płotach w dziale kalendarium
 557. Chrystusowiec uczestnikiem zebrania duszpasterstwa ludzi w drodze w Brazylii w dziale kalendarium
 558. Chrystusowcy na WPP Akademickich Grup 17. na Jasną Górę w dziale kalendarium
 559. Przyjazd kandydatów do naszego nowicjatu w Mórkowie w dziale kalendarium
 560. 8 tysięcy osób modli się o powołania do naszego zgromadzenia w dziale kalendarium
 561. Nowi misjonarze chrystusowcy wyjeżdżają do Polonii w dziale kalendarium
 562. Odpust Matki Bożej Częstochowskiej i dożynki w Gieranionach na Białorusi w dziale kalendarium
 563. Niecodzienne świętowanie Polonii w Rio de Janeiro w dziale kalendarium
 564. Zaproszenie na pielgrzymkę duszpasterzy polonijnych do Rzymu w dziale kalendarium
 565. Zaproszenie na kongres poświęcony kard. Augustowi Hlondowi w dziale kalendarium
 566. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w Baltimore w dziale kalendarium
 567. Chrystusowcy z Białorusi na Kongresie „Renovabis” w dziale kalendarium
 568. Intronizacja ikony Pani Jasnogórskiej w brazylijskim Monte Claro w dziale kalendarium
 569. XI Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza w Poznaniu w dziale kalendarium
 570. Obchody Roku kard. Augusta Hlonda w Częstochowie w dziale kalendarium
 571. Ostrówki 2013 – 70. rocznica tragicznych wydarzeń wołyńskich w dziale kalendarium
 572. Pogrzeb śp. Ireny Burgat w dziale kalendarium
 573. Polscy biskupi dziękują chrystusowcom w Brazylii w dziale kalendarium
 574. O Polonii i Polakach za granicą w Senacie RP w dziale kalendarium
 575. Pogrzeb śp. Mariana Nowaka w dziale kalendarium
 576. XIX Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie w dziale kalendarium
 577. Rekolekcje w seminarium i nowicjacie w dziale kalendarium
 578. Nowe czasopismo polonijne w Brazylii w dziale kalendarium
 579. Chrystusowiec w Radzie Polonijnej przy Konsulu Generalnym RP w Kurytybie w dziale kalendarium
 580. Orędzie papieża Franciszka na Dzień Migranta 2014 r. w dziale kalendarium
 581. Ogólnopolski Kongres Hlondowski „Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się złu" w dziale kalendarium
 582. Poświęcenie odzyskanej świątyni w Kisielówce na Ukrainie w dziale kalendarium
 583. Rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu w Mórkowie w dziale kalendarium
 584. Śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 585. Dni duszpasterskie w Lombard (USA) w dziale kalendarium
 586. Uroczystości górnośląskie w Doniecku na Ukrainie w dziale kalendarium
 587. Jubileusz 25-lecia wydawnictwa Hlondianum w dziale kalendarium
 588. Nowa parafia chrystusowców w Dublinie w dziale kalendarium
 589. Chrystusowiec wyróżniony przez parlament stanu Parana (Brazylia) w dziale kalendarium
 590. Odkryć na nowo skarb różańca - uroczystości w Subotnikach w dziale kalendarium
 591. Zapraszamy na odsłonięcie tablicy hlondowskiej na Jasnej Górze w dziale kalendarium
 592. Spotkanie Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Budapeszcie w dziale kalendarium
 593. Pielgrzymka chrystusowców do poznańskiej fary w dziale kalendarium
 594. Przełożony Generalny w Irlandii w dziale kalendarium
 595. Pogrzeb śp. Danieli Bandurskiej w dziale kalendarium
 596. Pogrzeb śp. br. Bolesława Nowackiego w dziale kalendarium
 597. Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda w dziale kalendarium
 598. Pielgrzymka chrystusowców do Serca Założyciela zgromadzenia w dziale kalendarium
 599. „Prymas ze Śląska” - spotkanie z autorem książki Cz. Ryszką w dziale kalendarium
 600. Medal przełożonego generalnego za promowanie osoby i dzieła kard. Hlonda w dziale kalendarium
 601. Błogosławiony Jose Sanchez del Rio w szczecińskim Sercu w dziale kalendarium
 602. XXXI pielgrzymka braci zakonnych na Jasną Górę w dziale kalendarium
 603. Wieści z Białorusi w dziale kalendarium
 604. Dzień skupienia dla lektorów z Pomorza Zachodniego w dziale kalendarium
 605. Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy w dziale kalendarium
 606. Inauguracja roku akademickiego w WSD TChr w dziale kalendarium
 607. Śląskie uroczystości hlondowskie w dziale kalendarium
 608. Odsłonięcie tablicy ku czci kard. Augusta Hlonda na Jasnej Górze w dziale kalendarium
 609. Modlitwa o beatyfikację kard. Hlonda w warszawskiej katedrze w dziale kalendarium
 610. ODA „W Sercu” w Szczecinie w dziale kalendarium
 611. Dzień skupienia chrystusowców na Ukrainie w dziale kalendarium
 612. SMS z Serca do serca w dziale kalendarium
 613. Bale wszystkich świętych w parafiach chrystusowców w dziale kalendarium
 614. „Noc Wszystkich Świętych” w sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 615. Pogrzeb śp. Jerzego Tobysa w dziale kalendarium
 616. Zaduszkowe Czuwanie w Lombard (USA) w dziale kalendarium
 617. Wizyta abpa Tomasza Pety z Kazachstanu w siedzibie IDE w dziale kalendarium
 618. Prymas Polski z oficjalną wizytą wśród Polonii brazylijskiej w dziale kalendarium
 619. Modlitwa za zmarłych rodaków na Ukrainie w dziale kalendarium
 620. Ciekawa inicjatywa Polskiej Misji Katolickiej w Neapolu w dziale kalendarium
 621. Kleryk chrystusowiec wygrał „papieski” konkurs literacki w dziale kalendarium
 622. Sejm RP oddał cześć kard. Augustowi Hlondowi w dziale kalendarium
 623. Żywy Różaniec Młodych w Stargardzie Szczecińskim w dziale kalendarium
 624. Święto Niepodległości na Islandii w dziale kalendarium
 625. Potrójna uroczystość polonijna w Kurytybie w dziale kalendarium
 626. Polski chór gościł w polonijnej parafii w Nafplio (Grecja) w dziale kalendarium
 627. Narodowe Święto Niepodległości w Dunkierce w dziale kalendarium
 628. Pogrzeb śp. Zofii Pater w dziale kalendarium
 629. Odbudowana wieża przy kościele w Wiechowie w dziale kalendarium
 630. Patriotyczne koncerty szczecińskich „Serduszek” w dziale kalendarium
 631. Dzień skupienia chrystusowców na Białorusi w dziale kalendarium
 632. Zmarł nasz współbrat śp. ks. Alojzy Klein w dziale kalendarium
 633. Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla w Domu Głównym w dziale kalendarium
 634. Pielgrzymka duszpasterzy polonijnych do Rzymu w dziale kalendarium
 635. Nowa książka o liturgii Mszy Świętej w dziale kalendarium
 636. Zaproszenie na internetowe rekolekcje adwentowe w dziale kalendarium
 637. Wystawa poświęcona kard. Augustowi Hlondowi w Domu Głównym w dziale kalendarium
 638. My, Chryste, hufiec Twój…. w dziale kalendarium
 639. Zakończenie Roku Wiary w środowiskach polonijnych w Australii w dziale kalendarium
 640. Konferencja polonijna w stolicy Australii w dziale kalendarium
 641. Polskie jasełka w parku Jana Pawła II w Kurytybie w dziale kalendarium
 642. Plebiscyt: Kto łączy Ślązaków? Wybitne postaci ze Śląska i dla Śląska w dziale kalendarium
 643. Zakończenie Roku Prymasa Augusta Hlonda w Katowicach w dziale kalendarium
 644. Chrystusowiec uhonorowany przez radę miasta Kurytyby w dziale kalendarium
 645. Peregrynacja kopii jasnogórskiej ikony w domu zakonnym w Pyrzycach w dziale kalendarium
 646. Adwentowe dni skupienia dla młodzieży męskiej w Domu Głównym w Poznaniu w dziale kalendarium
 647. Wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr o ideologii gender na UE w Poznaniu w dziale kalendarium
 648. Piknik polonijny w Sydney w dziale kalendarium
 649. Zmiana redaktora kalendarium w dziale kalendarium
 650. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w programie Jana Pospieszalskiego w dziale kalendarium
 651. Ważne odwiedziny w Puszczykowie w dziale kalendarium
 652. Zakończenie Roku Kardynała Augusta Hlonda w dziale kalendarium
 653. I Zjazd i Sympozjum Instytucji i Podmiotów noszących imię kard. Hlonda w dziale kalendarium
 654. Pogrzeb śp. Heleny Glanc w dziale kalendarium
 655. Opłatek w polskiej szkole w Mińsku w dziale kalendarium
 656. Prof. Gremski nowym rektorem Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie w dziale kalendarium
 657. Życzenia Przełożonego Generalnego na Święta Bożego Narodzenia w dziale kalendarium
 658. Duszpasterstwo w goleniowskim Zakładzie Karnym w dziale kalendarium
 659. Życzenia świąteczne w dziale kalendarium
 660. Owoce Roku Wiary w PMK w Bonn w dziale kalendarium
 661. Nowy numer czasopisma polonijnego "Polonicus" wychodzącego w Brazylii w dziale kalendarium
 662. Zmarł nasz współbrat śp. ks. Edward Maciejewski TChr w dziale kalendarium
 663. Aplikacja "Słowo Boże" w dziale kalendarium
 664. Największa ruchoma szopka bożonarodzeniowa w zachodniopomorskim w dziale kalendarium
 665. Msze św. w intencji emigrantów i ich rodzin w nowicjacie w dziale kalendarium
 666. Wizyta Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Australii w dziale kalendarium
 667. Ziębickie wspomnienia bożonarodzeniowe w dziale kalendarium
 668. Rozpoczęcie obchodów 30 r. śmierci Ojca Ignacego Posadzego TChr. w dziale kalendarium
 669. Obchody 30 r. śmierci Ojca Ignacego Posadzego TChr w Poznaniu w dziale kalendarium
 670. Audiobook "Drogą pielgrzymów" w dziale kalendarium
 671. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w dziale kalendarium
 672. III Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w dziale kalendarium
 673. Dzień Emigranta i Uchodźcy w Caserta w dziale kalendarium
 674. Obchody Dnia Migranta i Uchodźcy w Domu Głównym w dziale kalendarium
 675. Chrystusowcy na Marszu dla Życia w Waszyngtonie w dziale kalendarium
 676. Msza św. w intencji emigrantów i ich rodzin w Mórkowie w dziale kalendarium
 677. Wystawa ku czci kard. Augusta Hlonda w Tychach w dziale kalendarium
 678. Przygotowania w Sao Paulo na kanonizację Jana Pawła II w dziale kalendarium
 679. Strona duszpasterstwa polskiego w Dublinie w dziale kalendarium
 680. Rekolekcje kapłańskie w Częstochowie w dziale kalendarium
 681. Obchody 30 r. śmierci Ojca Ignacego Posadzego TChr w poznańskiej farze w dziale kalendarium
 682. "Medal Przełożonego Generalnego" dla Ordynariusza diecezji Hobart w dziale kalendarium
 683. Medal Prymasa Polski dla intelektualisty polonijnego w Brazylii w dziale kalendarium
 684. Pożegnanie sióstr albertynek w domu Jasna Góra w Huddersfield w dziale kalendarium
 685. Pogrzeb śp. Zenona Grzelaka w dziale kalendarium
 686. Nowi magistrzy w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 687. Działacz polonijny w Rio de Janeiro uhonorowany Medalem Prymasa Polski w dziale kalendarium
 688. Kleryk chrystusowiec na prestiżowym spotkaniu w dziale kalendarium
 689. Pobłogosławienie kaplicy w ZK w Potulicach w dziale kalendarium
 690. Pogrzeb śp. Stanisławy Stawarz w dziale kalendarium
 691. Chór "Bojan" z Drohobycza w Stargardzie w dziale kalendarium
 692. Generał chrystusowców w 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dziale kalendarium
 693. Study Days w dziale kalendarium
 694. Pogrzeb śp. Marii Rytwińskiej w dziale kalendarium
 695. Posługa lektoratu i akolitatu w Seminarium w dziale kalendarium
 696. Odwiedziny Prowincjała australijskiego w Nowej Zelandii w dziale kalendarium
 697. Nowa parafia w Hampton Hill w dziale kalendarium
 698. XVI Formacyjne Spotkanie Ministrantów w Lombard w dziale kalendarium
 699. Wiadomości z Władysławowa w dziale kalendarium
 700. Anonsujemy nowy numer "Echa Polonii Brazylijskiej" w dziale kalendarium
 701. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej w Szczecinie w dziale kalendarium
 702. Zakonne rekolekcje chrystusowców z prowincji MB Częstochowskiej w dziale kalendarium
 703. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej w Szczecinie w dziale kalendarium
 704. Rekolekcje chrystusowców z prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa w dziale kalendarium
 705. Zmarł nasz współbrat śp. ks. Jan Nowiński TChr w dziale kalendarium
 706. Rekolekcje chrystusowców w prowincji niemieckiej w dziale kalendarium
 707. Spotkanie LSO w Dobrzanach w dziale kalendarium
 708. Spotkanie formacyjne dla księży wikariuszy w dziale kalendarium
 709. Kurytybskie i polonijne przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II w dziale kalendarium
 710. Informacje o pogrzebie śp. ks. Jana Nowińskiego TChr w dziale kalendarium
 711. Spotkania z Jackiem Pulikowskim w Bonn w dziale kalendarium
 712. Srebrny jubileusz życia zakonnnego w dziale kalendarium
 713. Zmarł ks. Andrzej Woźnicki TChr w dziale kalendarium
 714. Uroczystości pogrzebowe ks. Jana Nowińskiego TChr w Polsce i Brazylii w dziale kalendarium
 715. Przełożony Generalny konsultorem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą w dziale kalendarium
 716. Przedstawiciele polskich uczelni w Brazylii w dziale kalendarium
 717. Dzień modlitwy dzieci katechizmowych z północnej Francji w dziale kalendarium
 718. Medal Przełożonego Generalnego dla kard. G. Pella w dziale kalendarium
 719. Formacyjne spotkanie ministrantów i lektorów na Białorusi. w dziale kalendarium
 720. II wielkopostne spotkanie ognisk misyjnych z parafii chrystusowców w dziale kalendarium
 721. Poświęcenie ołtarza w Mikołajowie w dziale kalendarium
 722. Ekumeniczna modlitwa w Doniecku w intencji Ukrainy w dziale kalendarium
 723. Historyczne i modlitewne spotkanie w Napflio w dziale kalendarium
 724. Imieniny Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 725. Wielkopostny koncert w Bonn w dziale kalendarium
 726. Siedmiodniowe Jerycho różańcowe w Ziębicach w dziale kalendarium
 727. Kolejny numer biuletynu "Echo Polonii Brazylijskiej" w dziale kalendarium
 728. Program TVP Bydgoszcz o parafialnym kościele w Potulicach w dziale kalendarium
 729. Uroczystości rocznicowe w Katyniu i Smoleńsku w dziale kalendarium
 730. Artykuł w "Przewodniku Katolickim" o naszych alumnach w dziale kalendarium
 731. Akademicka Droga Krzyżowa w Szczecinie w dziale kalendarium
 732. Niedziela Palmowa w Pretorii w dziale kalendarium
 733. Niedziela Palmowa w Mińsku w dziale kalendarium
 734. Życzenia Przełożonego Generalnego w dziale kalendarium
 735. Rok Serca Jezusowego w szczecińskim sanktuarium w dziale kalendarium
 736. Misterium Męki Pańskiej w Ziębicach w dziale kalendarium
 737. Pogrzeb s. Marii Heleny Hlond, bratanicy kard. Augusta Hlonda w dziale kalendarium
 738. Noc Miłosierdzia w sanktuarium w Lombard w dziale kalendarium
 739. Koncert ku czci Jana Pawła II w Mikołajowie w dziale kalendarium
 740. Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Szczecinie w dziale kalendarium
 741. Wizytacja Przełożonego Generalnego na Białorusi w dziale kalendarium
 742. Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Amsterdamie w dziale kalendarium
 743. Polonia australijska dziękuje Bogu za dar św. Jana Pawła II w dziale kalendarium
 744. Rekolekcje chrystusowców w Australii w dziale kalendarium
 745. 69 rocznica wyzwolenia obozu w Potulicach w dziale kalendarium
 746. Czuwanie modlitewne w Potulicach przed kanonizacją Jana Pawła II w dziale kalendarium
 747. Bierzmowanie w Potulicach w dziale kalendarium
 748. Rekolekcje kapłańskie chrystusowców w Brazylii w dziale kalendarium
 749. Diecezja Dromore w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w dziale kalendarium
 750. Pielgrzymka Polaków do sanktuarium Matki Bożej w Kevelaer w dziale kalendarium
 751. Pielgrzymka Seminarium do Rzymu w dziale kalendarium
 752. Zaproszenie z Białorusi w dziale kalendarium
 753. Msza św. w Szadłowicach w ramach obchodów 30 rocznicy śmierci O. Ignacego w dziale kalendarium
 754. Bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Goleniowie w dziale kalendarium
 755. Obrona pracy doktorskiej ks. Andrzeja Łysego TChr. w dziale kalendarium
 756. Rekolekcje kapłańskie w diecezji Dromore w dziale kalendarium
 757. Wyróżnienie dla ks. Jerzego Chorzempy TChr w dziale kalendarium
 758. Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 759. 40-lecie parafii w Kozielicach w dziale kalendarium
 760. Srebrny Krzyż Zasługi dla ks. Tomasza Koszyka TChr. w dziale kalendarium
 761. Serduszka w Watykanie w dziale kalendarium
 762. Święcenia diakonatu i prezbiteratu w dziale kalendarium
 763. Msza prymicyjna dla mieszkańców Domu Głównego i dobrodziejów. w dziale kalendarium
 764. Kolejny numer „Echa Polonii Brazylijskiej” w dziale kalendarium
 765. Nagroda dla ks. Mariusza Sokołowskiego SChr na festiwalu w Niepokalanowie w dziale kalendarium
 766. Diecezja Uniao da Vitoria pielgrzymuje do sanktuarium w Rio Claro do Sul w dziale kalendarium
 767. Chrystusowiec - ks. Paweł Witek został uprowadzony w Doniecku w dziale kalendarium
 768. Ksiądz Paweł Witek TChr uwolniony w dziale kalendarium
 769. Nagroda dla ks. Rektora Zdzisława Malczewskiego TChr w dziale kalendarium
 770. 75-ta rocznica I zbiorowych święceń prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym w dziale kalendarium
 771. Spotkanie dzieci w Binowie w dziale kalendarium
 772. Majówka młodzieży polonijnej w Merrilville w USA w dziale kalendarium
 773. Pogrzeb śp. Klemensa Barcza w dziale kalendarium
 774. 15 lat minęło ... w dziale kalendarium
 775. Dzień Dziecka w Lancaster w dziale kalendarium
 776. Festiwal Piosenki Religijnej w Morzyczynie w dziale kalendarium
 777. Dzień skupienia współbraci na Białorusi w dziale kalendarium
 778. Obchody w Lędzinach w dziale kalendarium
 779. Pożegnanie ks. Franciszka w Subotnikach w dziale kalendarium
 780. Powódź w Santa Catarina i Parana w dziale kalendarium
 781. Poświęcenie sztandaru dla ZK w Potulicach w dziale kalendarium
 782. Odpust w domu opieki Jasna Góra w Huddersfield w dziale kalendarium
 783. Nagrody Towarzystwa Chrystusowego dla kieleckich samorządowców w dziale kalendarium
 784. Dzień skupienia w Manchesterze w dziale kalendarium
 785. Nowa strona internetowa kapelanii w Sao Paulo w dziale kalendarium
 786. Pielgrzymka Polaków do Knock w dziale kalendarium
 787. Serduszka na Litwie w dziale kalendarium
 788. Pogrzeb śp. Stefanii Kołtowskiej w dziale kalendarium
 789. Poświęcenie nowego obrazu NSPJ w szczecińskim sanktuarium w dziale kalendarium
 790. Pogrzeb śp. Zofii Marusheuskiej w dziale kalendarium
 791. Polacy w Holandii dziękowali za kanonizację Jana Pawła II w Heiloo. w dziale kalendarium
 792. Pogrzeb śp. Józefa Bandurskiego w dziale kalendarium
 793. Zebranie rektorów PMK i koordynatorów w siedzibie Sekretariatu KEP w dziale kalendarium
 794. 50-lecie konsekracji kościoła w Northwich w dziale kalendarium
 795. 25 lat w służbie Kościołowi i Polakom na Ukrainie w dziale kalendarium
 796. 3 czuwanie czytelników "Miłujcie się!" w dziale kalendarium
 797. Dzień Otwarty w Domu Polskim w Machesterze w dziale kalendarium
 798. Bierzmowanie w Nafplio w dziale kalendarium
 799. Pierwsze dni wspólnoty w dziale kalendarium
 800. Pogrzeb śp. Tadeusza Walkiewicza w dziale kalendarium
 801. Wiadomości z Doniecka w dziale kalendarium
 802. Pogrzeb śp. ks. Czesława Osiki SChr w dziale kalendarium
 803. Odpust polonijny w Derenku w dziale kalendarium
 804. Powstańcza wystawa w Dublinie w dziale kalendarium
 805. Pogrzeb śp. Krystyny Przybylak w dziale kalendarium
 806. Sierpniowe Dni Wspólnoty w dziale kalendarium
 807. Aplikacja Słowo Boże na iOS (Apple) w dziale kalendarium
 808. Pogrzeb śp. Mieczysława Sopali w dziale kalendarium
 809. Kurs dla liderów polonijnych w dziale kalendarium
 810. Pielgrzymka polonijna w USA w dziale kalendarium
 811. "Czarna" na Jasnej Górze w dziale kalendarium
 812. Wracam tam w dziale kalendarium
 813. Medale za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa wśród Polonii brazylijskiej w dziale kalendarium
 814. Kolejny tom "Dzieł" ks. Ignacego Posadzego TChr w dziale kalendarium
 815. Zmarła s. Elżbieta Nowak MChr w dziale kalendarium
 816. 15 rocznica konsekracji kościoła w Hancewiczach w dziale kalendarium
 817. Kościół na Białorusi podziękował za 3 lata posługi ks. Edmunda Druza TChr w dziale kalendarium
 818. Zmarł Krzysztof Wilkus w dziale kalendarium
 819. Medal Towarzystwa dla Gertrudy Wtulich w dziale kalendarium
 820. Pogrzeb śp. Tadeusza Wójcika, brata ks. Wiesława w dziale kalendarium
 821. Modlitwa o pokój w Kleve w dziale kalendarium
 822. Rekolekcje chrystusowców w Ameryce Północnej w dziale kalendarium
 823. Chrystusowcy obejmują parafię w Mińsku w dziale kalendarium
 824. Maczkowcy upamiętnieni w Budapeszcie w dziale kalendarium
 825. XX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie w dziale kalendarium
 826. Rejonowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej w Pyrzycach w dziale kalendarium
 827. Rekolekcje w Seminarium w dziale kalendarium
 828. Pogrzeb śp. Teresy Długosz w dziale kalendarium
 829. Przyjęcie do nowicjatu w dziale kalendarium
 830. Gala z okazji XX DPKCh w Budapeszcie w dziale kalendarium
 831. Budapeszt: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” w dziale kalendarium
 832. Inauguracja roku akademickiego na GWSP w Mysłowicach w dziale kalendarium
 833. VI Forum Charyzmatyczne w Chicago w dziale kalendarium
 834. Ponowienie profesji w dziale kalendarium
 835. Wizyta ks. Generała w Kazachstanie w dziale kalendarium
 836. I profesja zakonna w Mórkowie w dziale kalendarium
 837. Nowa strona prowincji MB Częstochowskiej w dziale kalendarium
 838. Nowy numer czasopisma "Echo Polonii Brazylijskiej" w dziale kalendarium
 839. Międzynarodowe spotkanie kapelanów migrantów w Dublinie w dziale kalendarium
 840. Konferencja na temat duszpasterstwa migrantów i uchodźców w Sydney w dziale kalendarium
 841. Regionalne spotkanie PKRD w Szczecinie w dziale kalendarium
 842. Konferencja w Ordynariacie Polowym poświęcona abp. J. Gawlinie w dziale kalendarium
 843. Zebranie Plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w dziale kalendarium
 844. Pogrzeb śp. Jadwigi Labuda w dziale kalendarium
 845. Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w dziale kalendarium
 846. Spotkanie formacyjne LSO w Oshawie w dziale kalendarium
 847. Lectio divina w Międzyzdrojach w dziale kalendarium
 848. Pierwsza piesza pielgrzymka do Sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 849. Ks. Leszek Kryża TChr Konsultorem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą w dziale kalendarium
 850. II Forum Przyjaciół Kardynała Hlonda w dziale kalendarium
 851. "Drogą pielgrzymów" w Radiu Maryja w dziale kalendarium
 852. Jasnogórskie czuwanie w dziale kalendarium
 853. Koncert jubileuszowy "Serduszek" w dziale kalendarium
 854. Dzieci w Mińsku modlą się za misje w dziale kalendarium
 855. Dzień skupienia w Prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 856. Misja w Etiopii w dziale kalendarium
 857. Inaguracja roku akademickiego w Seminarium w dziale kalendarium
 858. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Paryżu w dziale kalendarium
 859. Pielgrzymka Żywego Różańca w NSPJ w Szczecinie w dziale kalendarium
 860. Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Bredzie w dziale kalendarium
 861. Rekolekcje chrystusowców na Ukrainie w dziale kalendarium
 862. Uroczystości jubileuszowe na Białorusi w dziale kalendarium
 863. Wydarzenia rocznicowe w Pahiatua w dziale kalendarium
 864. Polska Msza święta na peszteńskim cmentarzu Rákoskeresztúr w dziale kalendarium
 865. Zmarł br. Stefan Piotrowski TChr w dziale kalendarium
 866. Wszyscy święci balują na parafiach chrystusowców w dziale kalendarium
 867. Ks. Krzysztof Antoń TChr honorowym obywatelem Władysławowa w dziale kalendarium
 868. Zakończenie remontu kościoła pw. MB Jasnogórskiej w Los Angeles w dziale kalendarium
 869. Zaduszki w Lombard w dziale kalendarium
 870. Zaduszki w Żytomierzu w dziale kalendarium
 871. Uroczystości patriotyczne w Sydney w dziale kalendarium
 872. Pogrzeb Romualda Rodziewicza, ostaniego Hubalczyka w dziale kalendarium
 873. Polonijna konferencja naukowa w Warszawie w dziale kalendarium
 874. Kleryk Maciej Koczaj TChr laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego w dziale kalendarium
 875. Nagroda dla ks. M. Sokołowskiego SChr na Festiwalu Multimediów Polonijnych w dziale kalendarium
 876. Konferencja polonijna w Senacie w dziale kalendarium
 877. Koncerty patriotyczne w dziale kalendarium
 878. Spotkanie formacyjne wikarych w Poznaniu w dziale kalendarium
 879. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie w dziale kalendarium
 880. Listopadowy dzień skupienia dla młodzieży w dziale kalendarium
 881. Jubileusz polskiej szkoły w Amsterdamie w dziale kalendarium
 882. Uroczystość Chrystusa Króla w Poznaniu w dziale kalendarium
 883. Uroczystość Chrystusa Króla w Budapeszcie w dziale kalendarium
 884. Internetowe rekolekcje adwentowe w dziale kalendarium
 885. Kongres Duszpasterstwa Migrantów w dziale kalendarium
 886. Obchody w Wellington 70 rocznicy przyjazdu polskich dzieci do Nowej Zelandii w dziale kalendarium
 887. Obchody Święta Niepodległości we Francji i Hiszpanii w dziale kalendarium
 888. Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Poznaniu w dziale kalendarium
 889. Inaugarcja Roku Życia Konsekrowanego w Szczecinie w dziale kalendarium
 890. Srebrny Jubileusz Domu Polskiego w Manchester w dziale kalendarium
 891. Pogrzeb śp. ks. Dariusza Lewickiego TChr w dziale kalendarium
 892. Parafia na kołach, czyli o duszpasterstwie kierowców. w dziale kalendarium
 893. Grudniowe skupienie - Czas słuchania w dziale kalendarium
 894. Peregrynacja relikwii bł. Jose w Ziębicach w dziale kalendarium
 895. Spotkanie studentów z Niemiec w Bochum w dziale kalendarium
 896. Konkurs na reportaż o migrantach w dziale kalendarium
 897. 60 rocznica ustanowienia parafii w Quedas do Iguaçu w dziale kalendarium
 898. Spotkanie opłatkowe największej polonijnej organizacji w Brazylii w dziale kalendarium
 899. Wizyta Przełożonego Generalnego w Holandii w dziale kalendarium
 900. Zmarł ks. Stefan Szypuła TChr w dziale kalendarium
 901. Życzenia bożonarodzeniowe w dziale kalendarium
 902. Kolędowanie w Lombard w dziale kalendarium
 903. Pasterz z Doniecka w dziale kalendarium
 904. Sympozjum o ks. Ignacym Posadzym TChr w dziale kalendarium
 905. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Puszczykowie w dziale kalendarium
 906. Orszak Trzech Króli w Ziębicach w dziale kalendarium
 907. IV Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w Pyrzycach w dziale kalendarium
 908. Chrystusowcy z Niemiec chrystusowcom na Ukrainie w dziale kalendarium
 909. II Żywa Szopka w parafii w Szczecinie Żydowcach w dziale kalendarium
 910. Doktorat Honoris Causa dla abpa Szczepana Wesołego w dziale kalendarium
 911. Nowa strona parafii w Ziębicach w dziale kalendarium
 912. Sympozjum o ks. Ignacym Posadzym TChr w dziale kalendarium
 913. Obchody Dnia Migranta i Uchodźcy w dziale kalendarium
 914. Wywiad z ks. Mateuszem Gardzińskim TChr w dziale kalendarium
 915. Dzień Migranta w Amsterdamie w dziale kalendarium
 916. Formacyjne spotkanie LSO w USA w dziale kalendarium
 917. Uaktualnienie aplikacji "Słowo Boże" w dziale kalendarium
 918. Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w Domu Głównym w dziale kalendarium
 919. Marsz dla życia w USA w dziale kalendarium
 920. Wywiad z ks. Mariuszem Sokołowski TChr w dziale kalendarium
 921. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Poznaniu w dziale kalendarium
 922. 70 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Pawła Kontnego TChr. Tychy-Lędziny w dziale kalendarium
 923. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Bruay La Buissière w dziale kalendarium
 924. Dzień Życia Konsekrowanego w Szczecinie w dziale kalendarium
 925. Spotkanie Prowincjała Australijskiego z biskupem diecezji Wollongong w dziale kalendarium
 926. Dzień skupienia w Sydney w dziale kalendarium
 927. Posiedzenie Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą w dziale kalendarium
 928. Wiadomości z Doniecka w dziale kalendarium
 929. Pielgrzymka Polaków do Paraparaumu w dziale kalendarium
 930. Rekolekcje kapłańskie chrystusowców w dziale kalendarium
 931. Dzień skupienia w Prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 932. Szkolenie formacyjne najmłodszych chrystusowców z Niemiec w dziale kalendarium
 933. Study Days 2015 w dziale kalendarium
 934. Konkurs recytatorski w Szczecinie w dziale kalendarium
 935. Dni formacyjne w Saint-Denis w dziale kalendarium
 936. Wprowadzenie w posługę lektoratu i akolitatu w dziale kalendarium
 937. Kulig w Lombard w dziale kalendarium
 938. Rekolekcje w prowincji francuskiej w dziale kalendarium
 939. Duchowa adopcja kleryków w dziale kalendarium
 940. Wizyta Ekonoma Generalnego w Brazylii w dziale kalendarium
 941. Medal Przełożonego Generalnego dla płk. Jana Maternowskiego w dziale kalendarium
 942. Nowi magistrzy w dziale kalendarium
 943. Dzień skupienia oraz pożegnanie księdza Stanisława Jamroga SChr w dziale kalendarium
 944. Pogrzeb śp. Henryka Margasa w dziale kalendarium
 945. Rekolekcje w prowincji NSPJ w dziale kalendarium
 946. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej u chrystusowców w Brazylii w dziale kalendarium
 947. Rekolekcje w prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 948. Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży męskiej w Ziębicach w dziale kalendarium
 949. Zmarł śp. ks. Edward Mroczyński SChr w dziale kalendarium
 950. Relikwie św. Jana Pawła II w Seattle w dziale kalendarium
 951. Spotkanie studentów polskojęzycznych w Bochum w dziale kalendarium
 952. Pogrzeb śp. Stanisławy Staszczak w dziale kalendarium
 953. Spotkanie formacyjne mężczyzn w Bonn w dziale kalendarium
 954. Nowa strona prowincji św. Józefa w dziale kalendarium
 955. Konkurs "Serce Serc" w dziale kalendarium
 956. Misyjne spotkanie wielkopostne w dziale kalendarium
 957. Kanał telewizyjny chrystusowcy.us w dziale kalendarium
 958. Pogrzeb śp. Michaliny Nalepki w dziale kalendarium
 959. Międzynarodowy Kongres Rodziny - Forum Polonijne w dziale kalendarium
 960. Relikwie św. Jana Pawła II w Seattle - cd. w dziale kalendarium
 961. Wielkopostne skupienie w Marianowie w dziale kalendarium
 962. "Monastère Invisible – Niewidzialny Klasztor" w archidiecezji Dijon w dziale kalendarium
 963. Zaproszenie na Konferencję Polonijną w dziale zapowiedzi
 964. Zaproszenie na lektorski turniej piłki nożnej w dziale zapowiedzi
 965. Pierwsze Świętojańskie Zaduszki Jazzowe w dziale zapowiedzi
 966. "Żywa Szopka" w NSPJ w Szczecinie w dziale zapowiedzi
 967. Światowy Dzień Migranta w Domu Głównym Towarzystwa w dziale zapowiedzi
 968. Czuwanie modlitewne ze Sługą Bożym kard. Augustem Hlondem w dziale zapowiedzi
 969. Sympozjum o kard. Auguście Hlondzie w Krakowie w dziale zapowiedzi
 970. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Bogusława Nadolskiego w dziale zapowiedzi
 971. Zaproszenie na Majówkę do Marianowa w dziale zapowiedzi
 972. Koncert jubileuszowy w Filharmonii w dziale zapowiedzi
 973. Miedwiański Festiwal Piosenki Religijnej w dziale zapowiedzi
 974. Chrystusowcy zapraszają młodzież na Górę Tabor w dziale zapowiedzi
 975. Konferencja naukowa w Pyrzycach na metropolitalne rozpoczęcie Roku Wiary w dziale zapowiedzi
 976. Uroczystości jubileuszowe w Potulicach w dziale zapowiedzi
 977. Międzynarodowa konferencja „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja” w dziale zapowiedzi
 978. Obchody rocznicy śmierci sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w Roku Wiary w dziale zapowiedzi
 979. 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w dziale zapowiedzi
 980. 25 lat polskiego kościoła pw. Świętej Trójcy w Chicago w dziale zapowiedzi
 981. Spotkanie Młodzieży Chrystusa GÓRA TABOR w dziale zapowiedzi
 982. Zaproszenie na kongres poświęcony kard. Augustowi Hlondowi w dziale zapowiedzi
 983. Zaproszenie na pielgrzymkę duszpasterzy polonijnych do Rzymu w dziale zapowiedzi
 984. Zapraszamy na odsłonięcie tablicy hlondowskiej na Jasnej Górze w dziale zapowiedzi
 985. Jasnogórska noc czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy w dziale zapowiedzi
 986. Zaproszenie na koncerty patriotyczne w dziale zapowiedzi
 987. 30 rocznica narodzin dla nieba O. Ignacego Posadzego w dziale zapowiedzi
 988. Wyrusz z chrystusowcami na Jasną Górę w dziale zapowiedzi
 989. Spotkanie ze Słowem Bożym w lectio divina razem ze św. Markiem w dziale zapowiedzi
 990. Jasnogórska noc czuwania w intencji polskich emigrantów - 17/18.10.2014 w dziale zapowiedzi
 991. "Drogą pielgrzymów" w Radiu Maryja w dziale zapowiedzi
 992. Listopadowe skupienie dla młodzieży męskiej w dziale zapowiedzi
 993. Internetowe rekolekcje adwentowe w dziale zapowiedzi
 994. Grudniowe skupienie dla młodzieży męskiej w dziale zapowiedzi
 995. Sympozjum o Ojcu Ignacym - 17.01.2015 r. w dziale zapowiedzi
 996. Msza święta z Potulic w TV Polonia w dziale zapowiedzi
 997. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w dziale zapowiedzi
 998. Koncerty Serduszek w Poznaniu w dziale zapowiedzi
 999. Rekolekcje wielkopostne w radiu Emaus w dziale zapowiedzi
 1000. Konferencja o kard. Hlondzie w dziale zapowiedzi

Wyszukaj na stronie

Liturgia na dziś

Dzisiejsze czytania są dostępne na naszej stronie »

wesoly.romek@tchr.org nie życzy sobie reklam, ani zapytań o możliwość ich przesłania