Dla uczczenia 60. rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60. rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 r. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier, przekonane o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla wspólnej historii obu Narodów, ustanowiło rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. ​

Ta solidarność nie bierze się znikąd i trzeba ją pielęgnować przez lata, a w przypadku narodów nawet przez wieki. Dla naszych narodów jej początki sięgają XI w. i wywodzą się z przyjaźni obu narodów. Zarówno przyjaźń jak i solidarność była i jest ważna dla Polaków i Węgrów i powinna być odzwierciedlana w konkretnych działaniach. Mimo wydarzeń II wojny światowej, gdzie nie zawsze staliśmy po tej samej stronie barykady, nigdy nie walczyliśmy przeciw sobie.
Klimat Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej widać w Budapeszcie w różnych przedsięwzięciach naszych braci Węgrów. Do nich należy coroczna Msza św. przy pomniku katyńskim, jak również odsłonięcie przed Polskim Kościołem w Budapeszcie kopijnika, poświęconemu pamięci 1956 roku.

Ostatnim wydarzeniem 11 września 2016 r. było odsłonięcie Miejsca Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Na placu przy kościele p.w. Matki Boskiej Kamiennej w III dz. Budapesztu ułożono różaniec z kamiennych obrobionych głazów, na których są wypisane myśli i cytaty z jego wypowiedzi. Miejsce to skłania do rozmyślań i refleksji, szczególnie dzisiaj, kiedy odradzają się prześladowania skierowane przeciwko Kościołowi, jego pasterzom i wiernym. Błogosławiony był kapłanem i męczennikiem, wytrwałym i niestrudzonym świadkiem Chrystusa: on zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi. Niech jego przykład i wstawiennictwo budzi gorliwość kapłanów i rozpala miłość wiernych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Kamiennej pod przewodnictwem ks. Györgya Snella biskupa pomocniczego Archidiecezji Ostrzychomsko-Budapeszteńskiej przy współudziale proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr, którzy po mszy św. poświęcili Miejsce Pamięci.

Polacy, którzy przybyli z kraju na tę uroczystość, przywieźli ziemię z rodzinnego miasta Błogosławionego, a są nim Okopy ma Podlasiu. Ta ziemia została następnie umieszczona pod drzewem pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Obok posadzono także drzewa upamiętniające postaci św. Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ważność uroczystości podkreśliła obecność Ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski wraz z małżonką, przedstawicieli rządu węgierskiego m.in. minister Gospodarki Narodowej Węgier Mihály Varga i Miklós Soltész sekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, oraz przedstawiciele organizacji polonijnych jak również węgierscy przyjaciele między innymi ks. Bajcsy Lajos z Budapesztu, który w czasie beatyfikacji ks. J. Popiełuszki w Warszawie niósł jego relikwie. W uroczystości wzięły udział dwa chóry: węgierski z parafii Matki Bożej Kamiennej i chór polonijny z Budapesztu p.w. św. Kingi.

Tekst: Małgorzata Soboltyński

Fot.: Barbara Pál


12 września 2016r. 341 4164 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne