dodano: 2018-12-04 23:12:00 edycja: 2018-12-08 23:29:09 autor: 341 odsłon: 2697

Wizytacja generalna we Włoszech

W trakcie trwającej wizytacji generalnej Przełożonego Generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr w prowincji pw. św. Józefa, współbracia posługujący we Włoszech 3 grudnia przybyli do rzymskiego kościoła św. Stanisława BM, by przeżywać swój adwentowy dzień skupienia. Ks. Generał wygłosił konferencję ascetyczną, przewodniczył Mszy Świętej a także podzielił się biblijnymi refleksjami podczas homilii. Z aktualnymi sprawami dotyczącymi wspólnoty zapoznał przybyły na grudniowe skupienie prowincjał ks. Bogdan Renusz SChr.

Dzień wcześniej, w niedzielę, podczas parafialnych rekolekcji, prowadzonych przez ks. Arkadiusza Noconia - pracownika Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – przełożony generalny spotkał się z rzymską Polonią. Był to zarówno czas wspólnej modlitwy, jak i dzielenia się uwagami na temat duszpasterstwa prowadzonego w tym miejscu przez chrystusowców od niespełna sześćdziesięciu lat.

Szersza relacja Agaty Roli-Bruni z wizyty w polskim kościele.04 grudnia 2018r. 08 grudnia 2018r. 341 2697