dodano: 2019-04-17 13:50:31 edycja: 2019-05-07 10:15:37 autor: 341 odsłon: 3338

Życzenia wielkanocne

Drodzy Czytelnicy Kalendarium!

„Resurrectio Domini, spes nostra!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją!
Kościół głosi to dziś z radością: głosi nadzieję,
którą Bóg uczynił niezłomną i niezwyciężoną,
wskrzeszając z martwych Jezusa Chrystusa;
przekazuje nadzieję,
którą nosi w sercu i którą chce się dzielić z wszystkimi.[…]

Dziś Kościół śpiewa „oto dzień,
który Pan uczynił” i wzywa do radości.
Do Niego, Króla zwycięskiego,
do Niego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
wołamy z radością nasze Alleluja!”

Benedykt XVI, „Urbi et Orbi”, 12.04.2009

           

Niech przejście Chrystusa,
od cierpienia do chwały, będzie źródłem niezawodnej nadziei,
a Jego Zmartwychwstanie napełnia radością i pokojem nasze serca.

 

ks. Ryszard Głowacki SChr
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Wielkanoc AD 2019


17 kwietnia 2019r. 07 maja 2019r. 341 3338